Úmysly

Pondelok

06:30 |
18:30 |

Utorok

06:30 |
18:30 |

Streda

06:30 |
17:30 | Milochov
18:30 |

Štvrtok

06:30 |
18:30 |

Piatok

06:30 |
18:30 |

Sobota

06:30 |
18:30 |

Nedeľa

07:00 |
08:30 |
10:00 | detská
11:30 |
18:30 |

Oznamy

 1. V utorok bude spomienka sv. Františka Assiského,v piatok bude spomienka Ružencovej Panny Márie. V októbri sa modlievame posvätný ruženec, denne trištvrte hodiny pred sv. omšou o 17:45.
 2. Dnes je prvá nedeľa v mesiaci. Adorácia je popoludní do večernej sv. omše. Prvonedeľná zbierka dnes nebude.
 3. V piatok bude prvý piatok. Spoveď bude po celý týždeň ako obvykle k prvému piatku – pol hodiny pred sv. omšou ráno i večer a v tomto týždni aj cez sv. omše. Vo štvrtok bude spoveď od 17.00 a v piatok už od 14.00 do večernej sv. omše vrátane. V Milochove v stredu od 16:30.
 4. Birmovanci – druhý rok prípravy /teda stredoškoláci/ budú mať ďalšiu náuku v piatok o 16:30 v Katolíckom dome. Po nej pôjdu do kostola – keďže je prvý piatok – na sv. spoveď a  sv. omšu, ktorá je o 18:30. Aj mladší birmovanci – deviataci – prídu na spoveď v tomto týždni a na sv. omšu na prvý piatok o 18:30.
 • Máme žalostne málo animátorov pre birmovancov a kňazi hľadajú ochotných pomocníkov pre mladých.
 1. Prebieha kurz Náboženstvo pred dospelých – v stredu na sv. omši o 18:30 a po nej.
 • Za účelom hľadania životného partnera pozýva Centrum pre rodinu Trenčín na Katrande.
 • Duchovná obnova RozVedení k Bohu bude v Rodinkove v decembri. Bližšie info na webe.
 1. Upratovanie farského kostola – sídlisko Kolónia, 1. skupina. P. Boh zaplať!
 2. Krsty budú budúci víkend.
 3. Sviatosť manželstva:
 • Peter Žiaček z Plevníka a Andrea Oharková, Moyzesova ul. /15:00 s om./
 • Michal Jaššo a Miroslava Ješíková z Bratislavy /16:00/
 • Lukáš Danihel a Ivana Šišáková, Stred

Pozvánky