Úmysly

Pondelok

06:45 rodičia Foltánoví a Zábojníkoví |
18:00 manžel Pavol Šabík a manželia Praženicoví |

Utorok

06:45 rodina Plešková a zom. rod. z oboch strán |
18:00 babka Hanka a Mária, dedko Štefan,mamička Vlasta |

Streda

06:45 za Božie pož. pre Katarínu |
18:00 za zdravie a PB pre rodinu Sedláčkovu,Tkáčovu,Križanovu |

Štvrtok

06:45 rodičia Jakubisoví a Knajbeloví a bratia z o.str. |
18:00 za zdravie a PB pre Teréziu a deti s rodinami |

Piatok

06:45 rodičia Urminskí a Bulloví |
18:00 babka Etela Angelovičová |

Sobota

06:45 Pohrebná |
18:30 Július Pečo a rod. z oboch strán |

Nedeľa

07:00 rodičia Muchoví,syn Augustín a zať Ladislav |
09:00 za pokoj a mier vo svete |
10:30 za veriacich farnosti |
18:30 brat Pavol a rod. Edutoví a Mikulášoví |

Oznamy

Milodary na kostol : Z pohrebu Bohu známy -50,-€, Bohu známa -20,-€, Bohu známi novomanželia –50,- €, Bohu známy z pohrebu -100,-€, Bohu známy z pohrebu -40,-€. Za vaše dary srdečné Pán Boh zaplať. Dnešná nedeľa je prvá v mesiaci.

Prvonedeľňajšia pobožnosť bude o 15.h.

Na budúci týždeň máme prvý piatok v mesiaci. Spovedáme ako zvyčajne. Nahláste nám prosím chorých a starých ľudí, ak im je potrebné sviatosti vyslúžiť doma. Sv. omša v Domove bude vo štvrtok o 10. h. a u sestričiek v kaplnke v piatok o 16.h.

V piatok od 15.h. do 17,30 h. vyložíme k úcte a modlitbe Najsvätejšiu sviatosť. Adoráciu ukončíme o 17,15 h. požehnaním. Potom nasleduje modlitba sv. ruženca. Prosíme o stretnutie birmovancov na budúcu sobotu o 17,30 h. v kostole.

Upratovanie kostola má na starosti Ruža pani Margity Hlaváčkovej.

Sv. Ruženec v mesiaci október budeme sa modliť vždy pol hodiny pred sv. omšou. Spôsob nechávam na vašu vynaliezavosť, ktorá nech je prejavom našej lásky a úcty k Matke Ježiša Krista.

Na ekostol zostáva sv. omša v nedele o 10.30 h. a v určitej miere možností aj na mestskej káblovej televízii ako doteraz, t.z. v nedele o 10,30 h.