Úmysly

Pondelok

06:30 |
18:30 |

Utorok

06:30 |
18:30 |

Streda

06:30 |
18:30 |

Štvrtok

06:30 |
18:30 |

Piatok

06:30 |
18:30 |

Sobota

07:00 |
18:30 |

Nedeľa

07:00 |
08:30 |
10:00 |
11:30 | v maďarčine
16:30 | latinská
18:30 |

Oznamy

Prvý piatok v mesiaci:

V tomto týždni je prvý piatok v mesiaci október. Spovedať budeme pol hodinu pred každou sv. omšou, vo štvrtok a piatok hodinu pred večernou sv. omšou. V piatok pred rannou a po večernej sv. omši bude prvopiatková pobožnosť. Spovedať budeme v spovednici na chodbe k refektáru a v sakristii.

Nočná adorácia za kňazov, budúcich kňazov a za pokoj v svete:

Pozývame vás všetkých aj tento prvý piatok na nočnú adoráciu. Tá bude opäť v noci z piatka na sobotu (7.10.-8.10.) – od večernej sv. omše v piatok do rannej v sobotu. O 21:00, 00:00 a o 03:00 sa počas adorácie budeme modliť ruženec. Pozývame k spoločnej modlitbe. Adorácia bude v refektári.

Ružencové bratstvo:

Z iniciatívy našich milých farníkov vznikla túžba založiť v našej farnosti ružencové bratstvo živého ruženca. Toto spoločenstvo známe pod vedením bratov dominikánov pozýva k modlitbe ruženca. Najbežnejšia forma je tá, že 20 ľudí tvorí jednu ružu a každý sa denne počas mesiaca pomodlí jemu určený desiatok ruženca. Kto ešte nie je zapísaný v žiadnej ružencovej ruži a túžil by sa stať členom, prosíme, aby ste sa nahlásili v sakristii. Po nahlásení členov sa uskutoční organizačné stretnutie, o ktorom vás budeme informovať.

Púť do Svätej zeme:

Kto by mal ešte záujem sa nahlásiť na termín 1.3.-8.3. do Svätej zeme, môže tak urobiť počas tohto týždňa. Ešte je voľných niekoľko miest.

Upratovanie kostola:

Tento týždeň prosíme o pomoc pri upratovaní skupinu č. 2.

Ďakujeme všetkým, ktorí prispievate svojou službou k starostlivosti o tento chrám a za všetky obety a modlitby obetované za túto farnosť.


Pozvánky