Úmysly

Pondelok

17:00 | Kľúčové
18:00 † z rod. Matejičkovej, Hornej a Chlebanovej a za ZaBP rod. Matejičkovej, Hornej a Mazáňovej | Nemšová

Utorok

17:00 | T. Závada
18:00 † Pavlína, Jozef a František Belko, Jozef Papiernik a za ZaBP rod. Belkovej, Papiernikovej a Virágovej | Nemšová

Streda

17:00 | Borčice
18:00 † rodičia Jozef a Mária a Jozef a Viera a za ZaBP rod. Žuchovej | Nemšová

Štvrtok

18:00 Za šťastný pôrod a za ZaBP pre rodičku | Nemšová

Piatok

07:00 † Jozef Patka a rodičia, Anna a Ján Patkoví, Ľudovít Brilla | Nemšová
18:00 † rodičia, brat, Matilda Helena, Edita, Jaroslav, Vladimír a Johan | Nemšová

Sobota

07:00 † Františka, Michal, Mária, + z rod. Štefánkovej a Korienkovej a za ZaBP rod. Korienkovej | Nemšová
17:30 † z rod. Hálovej, Hrickovej a Haškovej a za ZaBP pre tieto rod. | Nemšová

Nedeľa

07:30 | Kľúčové
08:00 Pro populo | Nemšová
08:45 | T. Závada
10:15 Pro populo | Nemšová
17:30 † z rod. Koníčkovej a Balážovej a za ZaBP rod. Balážovej a Ďurechovej | Nemšová

Oznamy

  • Dnes máme prvú nedeľu v mesiaci, preto popoludní o 13:30 bude vo farskom kos-tole prvonedeľná pobožnosť a po nej o 14:00 akordeónový koncert Huga Puliša a Romana Papiernika. Zároveň je dnes je pri všetkých sv. omšiach výročná hodová ofera. Za vaše milodary vopred vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať! Pri splnení obvyklých podmienok môžeme získať plnomocné odpustky.
  • Vstúpili sme do mesiaca október, ktorý je mesiacom modlitby sv. ruženca. Tak ako po iné roky vo všedné dni sa budú túto modlitbu predmodlievať žiaci našich škôl.
  • V tomto týždni máme Prvý piatok v mesiaci. Spovedáme ako obvykle každý deň pred sv. omšou. V pondelok v Kľúčovom od 15:45; v utorok v Trenčianskej Závade od 16:00; v stredu v Borčiciach od 16:15; a vo štvrtok a v piatok v Nemšovej od 16:00, kedy bude zároveň vyložená k poklone Najsvätejšia Sviatosť Oltárna. V piatok doobeda budeme spovedať chorých.
  • V stredu od 13:30 do 15:00 budeme spovedať deti a mládež. Týmto chceme povzbudiť mladých našej farnosti, aby využili túto príležitosť a pristúpili k sviatosti zmierenia.
  • V stredu 5.10. po večernej sv. omši sa uskutoční stretnutie lektorov. Prosíme všetkých lektorov, aby si tak uspôsobili svoj program, žeby sa mohli stretnutia zúčastniť.
  • Vo štvrtok o 17:00 bude pobožnosť Hodinky s trpiacim Spasiteľom.
  • Prvé stretnutie katechéz pre deti bude vo štvrtok 6.10. o 14:45 v knižnici. Pre nové deti vo veku od 3 do 6 rokov sú ešte voľné miesta.
  • V piatok sa po sv. omši uskutoční v učebni na fare mládežnícke stretnutie s katechézou, ktoré bude bývať vždy na prvý piatok v mesiaci po večernej sv. omši. Všetkých mladých srdečne pozývame.
  • Dňom 14.10. 2022 (piatok) o 19 hodine sa začínajú katechézy pre manželské páry, prípadne samostatne pre manželov či manželky v učebni na fare. Tieto katechézy sa budú konať vždy druhý piatok v mesiaci. Sú určené pre manželov vo veku od 50 rokov, starých rodičov, seniorov. Vítané sú i mladšie manželské páry.

Pozvánky