Úmysly

Pondelok

18:30 † Jozef Prvák, rodičia Prvákoví a Mesárošoví | Močenok

Utorok

17:30 † Michal a Aranka Rábekoví (M) | Horná Kráľová
18:30 † František Packa | Močenok

Streda

07:00 † Vavrinec, Mária, syn Ján, nevesta Mária | Močenok

Štvrtok

17:30 † Jozef a Veronika Šimkoví, rodičia z oboch strán | Horná Kráľová
18:30 † Eugen, Jozef a rodičia | Močenok

Piatok

08:00 Spoveď chorých a starých po domoch | Močenok
08:00 Spoveď chorých a starých po domoch | Horná Kráľová
09:30 Sv. spoveď a sv. omša v DSS Adventus | Močenok - A
10:30 Sv. spoveď a sv. omša v Penzióne Orlík | Močenok-O
16:30 Prvopiatoková pobožnosť + adorácia | Horná Kráľová
17:30 † Ondrej a Alžbeta Slamkoví | Horná Kráľová
17:30 Prvopiatoková pobožnosť + adorácia | Močenok
18:30 † pracovníci Obecného úradu | Močenok

Sobota

07:00 † Michal, Emília a syn Kazimír | Močenok
10:00 Krsty | Močenok
15:00 Za novomanželov Matúša a Moniku | Močenok
18:30 † Štefan a Helena Horňákoví | Močenok
19:30 Moderovaná adorácia do 20.15 hod. | Močenok

Nedeľa

07:00 † Dionýz a Katarína, rodičia z oboch strán | Močenok
08:30 † Štefan, Helena, Eva Rendekoví | Horná Kráľová
09:30 † Ján a Júlia Révayoví (M) | Horná Kráľová
10:30 Za farníkov | Močenok
13:30 Nedeľná pobožnosť (M) | Horná Kráľová
14:30 Nedeľná pobožnosť | Horná Kráľová
14:30 Nedeľná pobožnosť | Močenok

Oznamy

HC = Horný cintorín, DC = Dolný cintorín,  ZBP – zdravie a Božiu pomoc, KsK – Kostol svätého Kríža Močenok, PP – priamy prenos v Močenskej televízii resp. cez internet,

 

LITURGICKÝ KALENDÁR:

Pondelok: Féria
Utorok: Spomienka sv. Františka Assiského
Streda: Ľ. spomienka sv. Fausíny Kowalskej, panny
Štvrtok: Féria
Piatok: Spomienka Ružencovej Panny Márie
Sobota: Ľ. spomienka Preblahoslavennej Panny Márie
Nedeľa: 28. nedeľa v Cezročnom období 

 

ODKAZY:

Priame prenosy svätých omší z Močenku cez internet – prenos začne 10 min pred sv. omšou: https://www.mocenok.sk/clanok/priame-prenosy-sv-omsi-aj-na-stranke-obce

http://www.tvlux.sk/ – tv LUX

http://www.lumen.sk – rádio Lumen

https://www.radiomaria.sk/pocuvat/. – rádio Mária

http://www.katolickenoviny.sk/ – Katolícke noviny

http://www.tkkbs.sk – tlačová kancelária KBS

http://sk.radiovaticana.va/ – vatikánsky rozhlas

http://www.svatepismo.sk/ – sväté písmo (online)

 

FARSKÉ OZNAMY:

UPRATOVANIE KOSTOLA: 

MOČENOK:   č. d.: 1728 – 1804 (ul. Biskupa Majera, Nad Ihriskom, Športová)  v sobotu ráno po sv. omši o 7.30 hod. 

HORNÁ KRÁĽOVÁ: č. d. :  160 – 180, v sobotu o 14.00 hod. 

LITÁNIE:         

Horná Kráľová    13.30 hod., Prvonedeľná pobožnosť

13.30 hod. – posvätný ruženec

14.00 hod. – Korunka Božieho Milosrdenstva

14.15 hod. – Litánie k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu

 

Močenok  14.30 hod., Prvonedeľná pobožnosť          

14.30 hod. – posvätný ruženec

15.00 hod. – Korunka Božieho Milosrdenstva

15.15 hod. – Litánie k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu

 

Od soboty 1.10.2022 začína mesiac október, ktorý je mariánskym mesiacom a ružencovým mesiacom. Srdečne Vás všetkých pozývame k modlitbe posvätného ruženca pred každou sv. omšou a v nedeľu i pred nedeľnými litániami. Taktiež Vás pozývame k modlitbe posvätného ruženca aj v našich rodinách. S modlitbou ruženca v tomto mesiaci sú spojené aj úplné odpustky v tomto mesiaci.

Úplný odpustok sa udeľuje veriacemu:

  1. Ktorý sa nábožne pomodlí mariánsky ruženec a to v kostole alebo kaplnke, v rodine, v rehoľnom spoločenstve, v zhromaždení veriacich a všeobecne vtedy, keď sa viacero veriacich zhromaždí kvôli nejakému počestnému cieľu
  2. Ktorý sa nábožne pripojí k recitovaniu tejto modlitby, keď sa ju modlí Najvyšší Veľkňaz, veriaci sa môže k tejto modlitbe pripojiť aj prostredníctvom televízneho, alebo rozhlasového prenosu. V ostatných prípadoch sa udeľuje čiastočný odpustok.
  3. Stačí recitovanie jednej tretiny, čiže 5 desiatkov, je ich potrebné recitovať súvisle
  4. Pri slovnej modlitbe je potrebné pripojiť nábožné rozjímanie o tajomstvách
  5. Pri verejnom recitovaní je potrebné vyslovovať tajomstvá podľa schváleného miestneho zvyku, avšak pri súkromnom recitovaní stačí, keď veriaci k slovnej modlitbe pripája rozjímanie o tajomstvách.

 

pondelok, štvrtok a v nedeľu sa budú predmodlievať posvätný ruženec v kostole členovia Združenia Zázračnej medaily. Prosíme, aby tí ktorí sa chcú modliť prišli 45 min. pred začiatkom sv. omše pre tajomstvá ktoré sa budú modliť. V utorok sa budú modliť muži a v piatok deti.

 

Tento týždeň je prvý piatok v mesiaci, spovedať budeme 1 hod. pred sv. omšami.

 

Chorých a starých budeme spovedať v piatok 7.10.2022 od 8.00 hod., prosím zapíšte ich v sakristii kostolov.

 

sobotu 8.10. 2022 pozývame na moderovanú adoráciu, ktorá bude po skončení večernej sv. omše v kostole v Močenku.

 

Poprosíme, aby ste tí ktorí chcete odoberať aj na budúci rok časopisy zaplatili predplatné u pani kostolníčky: Rodina Nepoškvrnenej 5 Eur, Posol 11 Eur, Hlasy z domova a misií 12 Eur. Do 10.10.2022!

 

Rodina je viac v spolupráci s farnosťou, obcou a klubom historických modelárov Vás pozývajú na tradičnú Šarkaniádu v nedeľu 9.10.2022 od 15.00 hod., ak bude pekné počasie.  Bližšie informácie budú na výveskách a internetovej stránke.

 

Prosíme prvoprijímajúce deti ich rodičov, aby prichádzali na prípravu k prvému sv. prijímaniu tak ako doteraz každý piatok. Bližšie informácie dostávajú na hodinách náboženskej výchovy. Taktiež sú na piatkovú sv. omšu pozvané všetky deti spolu s ich rodičmi.

 

V prvopiatkovom týždni spovedáme nasledovne: 

Pondelok: Močenok: 17.30 – 18.30 hod. (17.00 – 18.00 hod. – zimný čas)

Utorok:     Močenok: 17.30 – 18.30 hod.  (17.00 – 18.00 hod. – zimný čas)

                  Horná Kráľová 16.30 – 17.30 hod. (16.00 – 17.00 hod. – zimný čas)

Streda:     Močenok: 6.00 – 7.00 hod.

Štvrtok:   Močenok: 18.30 hod. – počas celej sv. omše – podľa potreby (17.30 hod. – zimný čas)

                 Horná Kráľová: 16.30-17.30 hod. (dvaja kňazi) (16.00 – 17.00 hod. – zimný čas)

Piatok:     Močenok: 17.30 hod. vystavená Oltárna Sviatosť + spoveď, 18.15 hod. prvopiatková pobožnosť

                                      (17.00 hod. vystavená Oltárna Sviatosť + spoveď, 17.45 hod. prvopiatková pobožnosť – zimný čas)

                 Horná Kráľová: 16.30 hod. vystavená Oltárna Sviatosť + spoveď, 17.15 hod. prvopiatková pobožnosť

                                     (16.00 hod. vystavená Oltárna Sviatosť + spoveď, 16.45 hod. prvopiatková pobožnosť – zimný čas)

 

Spovedanie a duchovná služba v DSS a domovoch dôchodcov: 

Penzión Orlík: každý týždeň v piatok od 10.00 hod. o 10.30 hod.+ sv. omša

Domov dôchodcov Milosrdný Samaritán: každý druhý týždeň v mesiaci v stredu od 14.30 hod. + sv. omša

DSS Adventus: každý prvý týždeň v mesiaci v piatok od 9.30 hod. + sv. omša

DSS Duslo: posledný týždeň v mesiaci – viď. oznamy

 

OHLÁŠKY O SVIATOSTI MANŽELSTVA:

Ohlášky:

Sviatosť manželstva si vyslúžia v sobotu 8.10.2022 o 15.00 hod. vo Farskom kostole v Močenku pri sv. omši  Matúš Chrenko  a Monika Leššová.

Kto by vedel o nejakej manželsko – právnej prekážke nech to ohlási na Farskom úrade.

 

Ohlášky sobášov, ktoré budú v iných farnostiach.

Bez žiadosti farského úradu, kde budete mať sobáš, nemôžeme verejne robiť ohlášky, nakoľko ide o administratívny a právny úkonAk chcete mať ohlášky v našej farnosti a máte sobáš inde, oslovte farský úrad, kde máte sobáš, aby nám zaslal žiadosť a údaje o ohláškach. Potom my radi uverejnime vaše ohlášky, ako to aj pravidelne robíme, aj v našich farských oznamoch. Za pochopenie ďakujeme.

 

SLUŽBA LEKTOROV:

Farníci, ktorí pravidelne čítajú, alebo aj noví záujemcovia, ktorí majú záujem čítavať čítanie alebo modlitby veriacich (prosby) počas svätých omší, sa môžu prísť vždy po svätých omšiach zapísať na presný deň do sakristie kostola.

V tomto týždni čítajú lektori čítania počas svätých omší podľa nasledovného rozpisu:

 

Služba lektorov v nasledujúcom týždni:

Deň Svätá omša Čítanie Lektor
 

Nedeľa

2. október

 

27. nedeľa

v Cezročnom období

 

7.00 hod.

 

 

10.30 hod.

 

1. čítanie

2. čítanie

prosby

 

1. čítanie

2. čítanie

prosby

p. Nováková

p. Bleho

p. Šuvada

 

p. Hanková

p. Horváthová

p. Vörösová

Pondelok

3. október

18.30 hod. 1. čítanie

prosby

p. Kútna

p. Šuvada

Utorok

4. október

18.30 hod. 1. čítanie

prosby

p. Kováčová

p. Goldbergerová

 Streda

5. október

 7.00 hod.  1. čítanie

prosby

p. Straňáková

p. Révayová

Štvrtok

6. október

18.30 hod. 1. čítanie

prosby

p. Vörösová

p. Bleho

Piatok

7. október

18.30 hod. 1. čítanie

prosby

H. Lenčéšová

žiaci

 

Sobota

8. október

 

 

7.00 hod.

 

 

18.30 hod.

 

1. čítanie

prosby

 

1. čítanie

2. čítanie

prosby

p. Straňáková

p. Nováková

 

p. Sklenarová

p. Vereš

p. Révayová

 

Nedeľa

9. október

 

28. nedeľa

v Cezročnom období

 

7.00 hod.

 

 

10.30 hod.

 

1. čítanie

2. čítanie

prosby

 

1. čítanie

2. čítanie

prosby

p. Bleho

p. Stachová

p. Nováková

 

p. Hanková

p. Vörösová

p. Balážiová

 

Samozrejme, máte možnosť sa prihlásiť aj na odber mailinglistu. Čo je to a ako vlastne funguje mailinglist? Mailinglist je akási forma elektronického letáku – poskytnete nám Vašu e-mailovú adresu a keď sa udeje alebo bude mať udiať niečo významné, my Vám o tom pošleme mail, možno s nejakou fotografiou… Mailinglist nebude pravidelný, skôr taký občasný, takže e-mailovú schránku Vám zahlcovať určite nebudeme – vyskúšajte si to kliknutím na oranžové tlačítko nižšie: [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]


Pozvánky