Úmysly

Pondelok

17:30 – + Anton Troják |

Utorok

06:15 – Za zdravie a BP pre rodinu dcéry Katky |
17:30 – + kňazi Tomáš a Matej |

Streda

06:15 – Za zdravie a BP pre rodinu Janky |
17:30 – + Ján a rodičia |

Štvrtok

06:15 – + Vladimír |
17:30 – + rod. Višňovcová |

Piatok

06:15 – Za Božie požehnanie, pomoc a ochranu pre brata Stana |
17:30 – + Ján, Mária, Ján, Jozef, Mária, Ján, Pavol, Cyril, Milan, Jozefína a Janka |

Sobota

17:30 – Za zdravie a BP pre Jána, Janku a Annu s rodinami |

Nedeľa

07:00 – Za zosnulých farníkov |
08:30 – + Eduard, Marta, Jozef, Žofia, Alexius, Marta, Leo a Aleš |
09:40 | vojenská
09:45 | Dražkovce
11:00 – Za farníkov |

Oznamy

Pozvania a informácie:

 • Z dôvodu farskej púte v sobotu ranná sv. omša nebude. Úmysel sv. omše za zosnulých farníkov je presunutý na nedeľu ráno o 7:00 hod.Prosíme tých, ktorí sa prihlásili na púť, aby čakali pred kostolom o 6:45 hod. Ak niekto z prihlásených sa nemôže zúčastniť púte, prosíme, aby ste nám to oznámili čím skôr, aby sme tak mohli obsadiť miesto náhradníkmi. Ďakujeme.
 • Za upratovanie kostola veľmi pekne ďakujeme farníkom z Bystričky a ostatným, ktorí pomohli. Na budúci týždeň prosíme o upratovanie kostola mladých a prosíme o pomoc aj iných, ktorí môžu.
 • Sv. omše vo farnosti Martin. Odkaz tu.
 • Sv. spoveď – Pondelok-Piatok– od 16:45 v kostole. (Nie počas sv. omše). Keďže je prvopiatkový týždeň, budeme spovedať aj počas ranných sv. omší o 6:15 hod.
 • Prosíme pracujúcich, ktorí chcú chodiť na ranné sv. omše a potrebujú začiatok o 6:00 hod., aby nám to  prišli osobne počas tohto týždňa oznámiť na faru po rannej alebo večernej sv. omši.
 • Úradné hodiny – Úradné záležitosti vybavujeme: Utorok – Piatok po rannej alebo večernej sv. omši, alebo podľa dohody cez telefón 043 / 423 84 14. V tomto čase si môžete prísť zapísať úmysly sv. omší na mesiac október.
 • Prvé sv. prijímanie 2023 – prihlásiť dieťa na PSP môžete prísť spolu s ním počas úradných hodín od utorka do piatku po sv. omši na farský úrad. Prihlasovanie detí potrvá do konca októbra.
 • Birmovka 2023 – Na birmovku sa môžu prihlásiť spolu s rodičom 14-roční a starší počas úradných hodín od utorka do piatku po sv. omši na farskom úrade. Prihlasovanie potrvá do konca októbra.
 • V  stredu  5.10. večer  o 18.15  na fare  sa  uskutoční  stretnutie  farskej  charity.
 • V piatok 07.10. bude celodenná adorácia od 6:45 hod. do 17:30 hod. Ďakujeme tým, ktorí sa zapísali na jednotlivé hodiny, že prídu.
 • V tomto týždni vo štvrtok a piatok vyspovedáme prvopiatkových chorých a starých a v stredu navštívime domovy sociálnych služieb.
 • Milí rodičia, Združenie mariánskej mládeže organizuje pravidelné stretnutia pre deti od 5 rokov a staršie, ktoré sa konajú každý štvrtok na fare pri kostole sv. Martina od 16:00 do 17:30. Ak máte záujem, príďte na jedno zo stretnutí. Tešia sa na vás sestry Vincentky a animátori.
 • V utorok 4.10. večer o 18:30 sa uskutoční stretnutie farskej rady. Budeme riešiť reštaurovanie kostola, potrebné osvetlenie sanktuária a potrebnú výmenu elektroinštalácie vo zvonici. Prosíme členov farskej rady, aby si našli čas a prišli.

Pozvánky