Úmysly

Pondelok

07:00 |
18:00 |

Utorok

07:00 |
18:00 |

Streda

07:00 |
18:00 |

Štvrtok

07:00 | Od 15:00 adorácia
18:00 | Od 15:00 adorácia
16:15 | Čadečka

Piatok

07:00 |
15:45 |
18:00 |
18:00 | Horelica

Sobota

07:00 |
18:00 |

Nedeľa

06:00 |
07:30 |
09:00 |
10:30 |
12:00 |
18:00 |
09:00 | Horelica
11:00 | Čadečka

Oznamy

Október je mesiac modlitby sv. ruženca. V piatok pri sv. omši budeme požehnávať ružence.

Pozývame chlapcov, ktorí by chceli miništrovať k tejto službe pre našu farnosť.

Na Horelici v piatok 07.10.2022 o 18:00 bude hodová sv. omša (kostol Ružencovej Panny Márie).

V Čadečke bude sv. omša vo štvrtok 16:15.

Sviatosť manželstva: Ján Šimek a Zuzana Trúchla

V tomto týždni je prvý piatok v mesiaci. Spovedá sa pol hodiny pred sv. omšami, ak treba aj počas sv. omše v pastoračnom centre. V piatok sa spovedá od 14:00 do 18:00, prosíme vyžite možnosť spovede počas celého týždňa.

Na prvý piatok je pridaná sv. omša o 15:45 (zmena). Po sv. omšiach bude prvopiatková pobožnosť.

Upratovanie: Ďakujeme za ich službu skupinke Žarec 2.

Ďakujeme všetkým za prípravu sv. omše a občerstvenie pri kaplnke u Vojty.

V našej farnosti pôsobia rôzne spoločenstvá. Aby sme vedeli čo je ich poslaním a misiou, chceli by sme ich pozvať na spoločné stretnutie zajtra 03.10.2022 (pondelok) večer po sv. omši do Pastoračného centra. Budeme radi keď prídete, veď v našej farnosti Čadca-mesto, chceme kráčať po spoločnej ceste k Bohu.

Farnosť Korňa a Misionári Najsvätejších sŕdc Pána Ježiša a Panny Márie pozývajú v nedeľu 09.10.2022 na Jesennú púť na Hore Živčáková pri Turzovke.

Všetkým tým, ktorí budú mať v tomto týždni narodeniny, meniny alebo iné jubileum prajeme hojnosť Božieho požehnania.

 

 

K chorým a nevládnym po domoch pôjdeme vo štvrtok a piatok v obvyklých časoch.


Pozvánky