Úmysly

Pondelok

15:00 | Krnča
17:00 | Práznovce
18:00 | Bošany

Utorok

17:00 | Krnča
18:00 | Bošany

Streda

17:00 | Práznovce
18:00 | Bošany

Štvrtok

17:00 | Práznovce
18:00 | Bošany

Piatok

14:00 | Bošany
16:30 | Krnča
16:30 | Práznovce
18:00 | Bošany

Sobota

07:00 | Bošany
18:00 | Bošany

Nedeľa

07:00 | Bošany
08:30 | Krnča
08:30 | Práznovce
10:00 | Bošany

Oznamy

Dnes máme v našom farskom kostole VÝROČNÚ FARSKÚ POKLONU. Jej priebeh je nasledovný:

Sviatosť Oltárna sa vyloží o 13:00 hod. a do 13:30 hod. bude priestor pre tichú adoráciu.

Od 13:30 – 14:30 majú poklonu muži, od 14:30 – 15:00 budú viesť poklonu rehoľné sestry, od 15:00 – 15:30 sa budeme spoločne modliť Korunku Božieho milosrdenstva a od 15:30 – 16:30 majú možnosť k poklone ženy.

Poklona sa ukončí požehnaním so Sviatosťou Oltárnou a po požehnaní sa menia ružencové lístky.


V mesiaci október povzbudzujeme všetkých ku spoločnej modlitbe POSVÄTNÉHO RUŽENCA najmä v rodinách. Vo farskom kostole sa ho modlíme 40 min. pred sv. omšami. Predmodlievať sa bude nasledovne: v pondelok muži, v utorok rehoľné sestry, v stredu skauti, vo štvrtok ženy, v piatok spoločenstvo modlitby matiek. V sobotu a nedeľu bude svätý ruženec ako obvykle.


Spovedať v tomto prvopiatkovom týždni budeme polhodinu pred sv. omšami. V stredu spovedáme v Práznovciach od 16:00 hod. do 17:00 hod. Vo štvrtok spovedáme v Krnči od 16:00 do 17:00 hod. Zvlášť pripomíname sv. spoveď a sv. omšu na prvý piatok deťom, ktoré si robia deväť prvých piatkov. Chorých po domoch budeme spovedať vo štvrtok dopoludnia. V Domove dôchodcov sa bude vysluhovať sviatosť zmierenia v piatok o 9:15 hod.


V piatok 7. októbra o 14:00 hod. v Bošanoch bude sv. omša slávená za tohoročných jubilantov z našej obce. Chceme za nich poďakovať a vyprosovať im zdravie a Božie požehnanie do ďalších rokov života.


V sobotu 8. októbra o 10:00 hod. v Bošanoch príjmu sviatosť manželstva Lukáš Čertek a Veronika Kyčerková.


Na budúcu nedeľu pri sv. omši v Práznovciach bude poďakovanie za úrodu. Kto chce, môže priniesť obetné dary z úrody (ovocie, zelenina, kvety) v sobotu doobeda do kostola.


Budúcu nedeľu je v Práznovciach hodová slávnosť k titulu kostola Ružencovej Panny Márie.


Ďakujeme vám za modlitby, obety i milodary, ktorými zveľaďujete našu farnosť.


Pozvánky