Úmysly

Pondelok

06:00 | Farský kostol
06:45 | Farský kostol
16:00 + Edita, Ján a Matúš Herbst | Farský kostol
17:30 + Juraj, Anna, Jozef a Anna | Baničné
07:00 | Františkánky
08:00 | Jezuiti
18:00 | Jezuiti

Utorok

06:00 | Farský kostol
06:45 | Farský kostol
16:00 Poď. za 75r. Eleny a prosba o Božie požehnanie | Farský kostol
17:30 Za zdravie a BP pre deti a vnuka Matúša | Klačno
07:00 | Františkánky
08:00 | Jezuiti
18:00 | Jezuiti

Streda

06:00 | Farský kostol
06:45 | Farský kostol
16:00 + Oľga Svetláková (1. výr.) | Farský kostol
17:30 + Emil, Kamil, Alojz a Ľudmila | Baničné
17:30 | Rybárpole
07:00 | Františkánky
08:00 | Jezuiti
18:00 | Jezuiti

Štvrtok

06:00 | Farský kostol
06:45 | Farský kostol
16:00 Za zdravie pre Samuela | Farský kostol
17:30 + Miloš, Anastázia, Blažej a rodičia | Klačno
07:00 | Františkánky
08:00 | Jezuiti
18:00 | Jezuiti

Piatok

06:00 | Farský kostol
06:45 | Farský kostol
16:00 + Zuzana a Michal | Farský kostol
17:30 + Zuzana a Blažej | Baničné
07:00 | Františkánky
08:00 | Jezuiti
18:00 | Jezuiti

Sobota

06:00 + Stanislav, Miroslav, Štefan a Juraj | Farský kostol
12:00 | Farský kostol
18:15 Za duše v očistci | Farský kostol
07:00 | Františkánky
08:00 | Jezuiti
18:00 | Jezuiti

Nedeľa

06:00 | Farský kostol
08:00 | Farský kostol
11:00 + Metod | Farský kostol
14:30 Za zdravie a Dary DS pre vnúčatá | Farský kostol
18:15 Za zdravie a BP pre rodinu Zámečníkovú | Farský kostol
09:00 + starý otec Jozef | Baničné
10:30 Za zdravie a BP pre Ivana s rodinou (50 r.) | Baničné
09:00 + Anna a Ondrej | Klačno
10:30 + z rodiny Chriščanovských | Klačno
08:00 | Rybárpole
09:30 | Rybárpole
09:00 | Františkánky
07:00 | Jezuiti
09:00 | Jezuiti
10:30 | Jezuiti/ gr.-kat.

Oznamy

1) SVIATOK SV. VINCENTA DE PAUL: Pri príležitosti spomienky sv. Vincenta de Paul organizuje ZŠ
sv. Vincenta koncert slovenského pesničkára Petra Janku. V utorok o 17:00 v telocvični ZŠ sv.
Vincenta.

2) ADORÁCIA VO ŠTVRTOK: Každý štvrtok bude vo farskom kostole adorácia po sv. omši o 16:00
s Eucharistickým požehnaním o 20:00.

3) KALENDÁRE: Vzadu na stolíkoch s Katolíckymi novinami si môžete zakúpiť kalendár Rodiny
Nepoškvrnenej na budúci rok.

4) POĎAKOVANIE: Za zbierku školských pomôcok, za výzdobu vo farskom kostole ku
poďakovaniu za úrodu.

5) ÚMYSLY APOŠTOLÁTU MODLITBY: Všeobecný: Aby Cirkev, verná evanjeliu a odvážna
v ohlasovaní, bola miestom solidarity, bratstva a prijatia, žijúc čoraz viac synodálnosťou.
Úmysel KBS: Aby sme boli horlivými misionármi v každom prostredí a za každých oklolností.

6) MILODARY A ZBIERKY: Z krstu Petra obetovali na kostola 50eur.
Úprimne Pán Boh zaplať za finančnú pomoc pre potreby našej farnosti.
IBAN farského účtu: SK03 0900 0000 0000 5671 1290

7) OHLÁŠKY: Sviatosť manželstva chcú prijať:
❑ Dávid SANIGA, bývajúci v Lipt. Revúcach a Adela POHOVEJOVÁ, bývajúca v Ružomberku
ohlasujú sa dnes po tretí raz.
❑ Roman ŠIŠKA, bývajúci v Lipt. Štiavnici a Katarína SÍKELOVÁ, bývajúca v Ružomberku
ohlasujú sa dnes po tretí raz.
❑ Dawid Samuel CHOCHLAR, bývajúci v Przemyśl (PL) a Iveta KRAJČOVIČOVÁ,, bývajúca
v Ružomberku ohlasujú sa dnes po tretí raz.
❑ Ján ŽIAK bývajúci v Potoku a Lenka HLÁČIKOVÁ, bývajúca v Ružomberku ohlasujú sa dnes
po tretí raz.
❑ Marek POTKAN bývajúci v Ružomberku a Lenka KRNČANOVÁ, bývajúca v Ružomberku
ohlasujú sa dnes po tretí raz.
❑ Alexej KAPPALA bývajúci v Ružomberku a Alžbeta PÁTEREKOVÁ, bývajúca v Ružomberku
ohlasujú sa dnes po prvý raz.
❑ Maroš KMEŤ bývajúci v Štiavničke a Martina ŠARINOVÁ, bývajúca v Ružomberku ohlasujú
sa dnes po prvý raz.
❑ Peter OLOS bývajúci v Ružomberku a Katarína PUDIŠOVÁ, bývajúca v Ludrovej ohlasujú sa
dnes po prvý raz.

Zahrňme snúbencov do modlitieb

„Dávam bez počítania, lebo som si istá, že kto miluje, nepočíta.“
Sv. Terézia z Lisieux

 


Pozvánky