Úmysly

Pondelok

06:30 za + Petra |
17:30 za + Štefániu, Ladislava a Magdalénu |

Utorok

06:30 za Boží ľud |
17:30 za + Dušana, Andreu, Františka a Annu |

Streda

06:30 za + Antona Dubovického |
17:30 za + Emíliu a Václava |

Štvrtok

06:30 za + Jozefa Vránskeho |
17:30 za + Annu, Františka Miroslava a Františka |

Piatok

06:30 za zdravie, Božiu pomoc, Božie vedenie a poďakovanie za 20 rokov manželstva |
17:30 za + Jána, Teréziu, Petra a Miroslava |

Sobota

06:30 za zdravie, Božiu pomoc, Božie vedenie pre Pavla a Martu pri príležitosti slávenia 25. výročia sobáša, deti Dominika a Máriu |
18:30 za zdravie, Božiu pomoc, Božie vedenie, dobrú prácu pre Máriu, Mariannu, Andreu, Petra, Ivana, za požehnané manželstvo, za + Ladislava, Jozefa, Alojza, Annu, Alojza, Alžbetu, Mariána, Františka a Rastislava |

Nedeľa

07:00 za + Máriu |
08:30 za zdravie, Božiu pomoc a Božie vedenie pre členov rodiny Cipkovej |
10:00 za + Milana Stanislava |
18:30 na úmysel |

Oznamy

Adoračný deň: bude vo farskom kostole v utorok a na budúcu nedeľu.

Sv. omša v Streženiciach: bude slávená v pondelok o 18.30.

Ružencové bratstvo: bude mať mariánske večeradlo v sobotu o 17.30 a modlitbu sv. ruženca v nedeľu o 15.30.

Laické spoločenstvo BSJ: bude mať duchovnú obnovu na budúcu nedeľu po ruženci.

Čítanie Sv. Písma: bude v rámci projektu „KROK“ dnes o 16.30 v prednáškovej miestnosti.

Evanjelizačný koncert kapely ESPÉ: bude v piatok, viac info vo výveske.

Výmena GSM antény: a nastavenie automatického zapínania zvonov sa uskutoční v budúcom týždni. Naša vďačnosť smeruje k dobrodincovi, ktorý zabezpečil novú GSM anténu a úprimné Pán Boh odplať a požehnaj vyslovujeme aj všetkým, ktorí sa do tejto opravy zapojili.

Sviatosť manželstva chcú prijať:

  • Miloš Šesták, pochádzajúci z farnosti Púchov a Iveta Čviriková;
  • Ján Novotný, pochádzajúci z farnosti Dubnica nad Váhom a Mária Kováčová, pochádzajúca z farnosti Púchov.

Manželskú prekážku pre uzavretie sviatostného manželstva je povinné ohlásiť vo farskom úrade. Zahrňme snúbencov do svojich modlitieb a dobroprianí.

Adorácia pod vedením pána kaplána: bude vo štvrtok po večernej sv. omši pozostávať zo vzývania Ducha Svätého, desiatku ruženca, modlitby a posvätného ticha s ukončením o 19.00. Úmysel adorácie je za vdovy, vdovcov a opustených ľudí.

Upratovanie kostola: v budúcom týždni zabezpečuje skupina č. 16, Pán Boh odplať a požehnaj ich snahu a úsilie.

Pán Boh odplať za všetky vaše modlitby a milodary.

Originálna stránka farských oznamov farnosti Púchov.


Pozvánky