Úmysly

Pondelok

06:00 | Farský kostol
18:00 | Farský kostol

Utorok

09:00 | Farský kostol
18:00 | Farský kostol

Streda

06:00 | Farský kostol
18:00 | Farský kostol/detská
18:00 | Šalgovík

Štvrtok

09:00 | Farský kostol
18:00 | Farský kostol

Piatok

06:00 | Farský kostol
18:00 | Farský kostol/mládežnícka
18:00 | Šalgovík/detská

Sobota

07:00 | Farský kostol
07:00 | Šalgovík
18:00 | Farský kostol

Nedeľa

06:00 | Farský kostol
07:00 | Farský kostol
08:00 Zbierka na kostol. Pán Boh zaplať. | Šalgovík
09:00 | Farský kostol/pre rodiny
11:00 | Farský kostol
18:00 | Farský kostol

Oznamy

 • Dnes je zbierka na náš kostol. Pán Boh zaplať.
 • Prvá októbrová sobota v mesiaci (1.10.) – modlitba ruženca o 6.15 a o 7.00 sv. omša.
 • Celodiecézna púť v Obišovciach bude cez víkend 1. a 2.10.2022. Program na nástenke.
 • Dospelí, ktorí chcú prijať sviatosti (krst, birmovanie, eucharistiu) v našej farnosti, nech sa osobne prihlásia v kancelárii farského úradu do konca septembra.
 • Pozývame rodičov tých detí, ktoré chcú v tomto školskom roku ísť na prvé sv. prijímanie v našej farnosti, aby prišli na úvodné stretnutie v stredu 28.9.2022 o 18.00 do farského kostola. Začneme sv. omšou a po skončení bude prihlasovanie detí na prípravu a podané budú ďalšie informácie. Účasť nutná.
 • Pozývame všetkých stredoškolákov na akciu Noc s Kristom, ktorá sa začne 7. októbra po večernej sv. omši v Pastoračnom centre Jána Pavla II. Prežijeme duchovno-zábavnú noc v prostredí mladých a akciu ukončíme v sobotu poobede. Poplatok je 3€. Prihlásiť sa môžete na farskej stránke do utorka 4.10.2022.
 • V stredu pozývame na detskú sv. omšu a v piatok na mládežnícku. Večer o 18.00.
 • Kaplnka Božieho milosrdenstva – Štvrtok – 15.30 sv. omša.
 • Šalgovík :
  • Streda –  18.00
  • Piatok –  18.00 – detská
  • Sobota – 7.00
  • Nedeľa –  8.00 – zbierka na kostol. Pán Boh zaplať.

Pozvánky