Úmysly

Pondelok

06:45 manžel Jozef a rodičia Skublyoví,odina Bakytová,Krupová a Kollárová |
18:00 rodičia Helena a Hieronym Stano |

Utorok

06:45 -za zdravie a PB kaplanovi Matejovi Izraelovi |
18:00 +manžel Vít Merašický |

Streda

06:45 +rodina Trusková a rodičia z ob. strán |
18:00 +rodičia Michal a Mária Trnkoví a st. r. z ob. str. |

Štvrtok

06:45 -na úmysel |
18:00 +manžel,rodičia Michal a Anna,bratia,rodina Zábojníková a Mašlanyová |

Piatok

06:45 +rodina Legeňová a Svoradová |
18:00 +Amália a Jozef Mitaloví |

Sobota

06:45 Pohrebná |
18:30 -poďakovanie za 50 rokov manželstva |

Nedeľa

07:00 +Mária Jozef Janíkoví |
09:00 +Mária a Ján Valenteje a rod. Z oboch strán |
10:30 -za veriacich farnosti |
18:30 +manžel Jozef a rodičia z oboch strán |

Oznamy

Milodary na kostol : Bohu známy z krstu -10,-€, Bohu známa z pohrebu -50,-€, Bohu známi novomanželia -100,-€, Bohu známi novomanželia -100,-€. Za vaše dary srdečné Pán Boh zaplať.

Upratovanie kostola má na starosti Ruža pani Márie Ondruškovej.

Sv. Ruženec v mesiaci október budeme sa modliť vždy pol hodiny pred sv. omšou. Spôsob nechávam na vašu vynaliezavosť, ktorá nech je prejavom našej lásky a úcty k Matke Ježiša Krista.

V pondelok po večernej sv. omši o 18,30 h. vo fare prosím o stretnutie katechétov.

Vo štvrtok o 9,30 v Badíne budú celodiecézne kňazské rekolekcie.

Vo štvrtok po večernej sv. omši o 18,30 h. vo fare, prosím o stretnutie lektorov a akolytov.

Na ekostol zostáva sv. omša v nedele o 10.30 h. a v určitej miere možností aj na mestskej káblovej televízii ako doteraz, t.z. v nedele o 10,30 h.


Pozvánky