Úmysly

Nedeľa

07:00 Poďakovanie za Božiu pomoc v chorobe | Č
09:00 Za farníkov | T
11:00 † manžel, sestra a rodičia z oboch strán | K
18:30 † Oľga a Ľudovít Halákovía za Božie požehnanie pre celú živú rodinu | R

Pondelok

07:00 Za Božie požehnanie pre Branislava a jeho rodinu | R
18:30 † Monika Lepáčková (pohrebná) | K

Utorok

07:00 † rodičov a tetu Teréziu | R
18:30 Za † a živú rodinu | R

Streda

07:00 Poďakovanie za 40 rokov spoločného života | K
17:00 † rodičia a brat Michal | K

Štvrtok

07:00 † manžel Rudolf Hranka, brat Vojtech a švagrinú a rodičia z oboch strán | R
18:30 † manžel Michal a syn Ľubomír a prosba za zdravie a Božie požehnanie pre celú rodinu | K

Piatok

07:00 † rodičia z oboch strán a Božie požehnanie pre celú živú rodinu | K
18:30 † manžel Jaroslav a rodičia a brat | Č

Sobota

07:00 Za živých a † členov ružencového bratstva a za dobrodincov chrámu | Č
17:00 † Michal Nemec | Š

Nedeľa

07:00 † rodičia Vojtechoví, švagor Jozef, teta Milka, a ostatný zosnulí z rodiny Vojtechovej, Šustelovej a Rajčovej | T
09:00 Za farníkov | Č
11:00 † Milan Petkanič, rodičia, starí rodičia a súrodenci s manželkami | R
18:30 † otec Peter Uhlík a krstný otec Viliam Uhlík | K

Oznamy

1. Vo štvrtok o 17.00 bude pravidelná tichá adorácia. Počas nej spovedáme.

2. V sobotu po rannej sv.omši bude pobožnosť Fatimskej soboty, meditatívna modlitba ruženca spojená s adoráciou.

3. V októbri vás pozývame na modlitbu sv. ruženca pred svätými omšami. Prosíme ružencové bratstvá, aby sa pred každou sv.omšou konala modlitba ruženca.

4. Upratovanie kostola má v tomto týždni v sobotu po rannej sv. omši skupina č.7.

5. Začíname kurz prípravy dospelých na prijatie sviatostí (krst, birmovanie, sv. prijímanie). Dospelí sa môžu prihlásiť na fare alebo v sakristii.

6. Po nedeľných svätých omšiach (aj v sobotu večer) sa v sakristii budú vydávať podielové knihy SSV. Členský príspevok na nasledujúci rok je 8 €.

7. Prosíme katechétov aby vyplnené prihlášky k prvému svätému prijímaniu, ako i birmovancov prihlášky ku sviatosti birmovania, prinieslina farský úrad do tohto piatku, do 30.septembra.

8. Naša farnosť organizuje 15. októbra autobusovú púť do Skalného sanktuária Božieho Milosrdenstva na hore Butkov.  Záujemcovia sa môžu prihlásiť v sakristii kostola. Je potrebné uviesť: meno, priezvisko a telefónne číslo. Prihlásiť sa môžete do 10.10.2022.

9. Pozývame všetkých miništrantov na miništrantské stretko ktoré sa uskutoční v nedeľu 2.10.2022 o 15:00 v pastoračnom centre. Všetci ste vítaní.


Pozvánky