Úmysly

Pondelok

17:00 | Kľúčové
18:00 † z rod. Malichovej, Gurínovej, Pavlačkovej a Leškovej a za ZaBP pre tieto rod. | Nemšová

Utorok

17:00 | T. Závada
18:00 † Ladislav a Eva Kňažkoví a za ZaBP rod. Kňažkovej, Repovej, Rekemovej, Prnovej, Žilinskej, Minárechovej a Holbovej | Nemšová

Streda

17:00 | Borčice
18:00 † Anton Bahno, Margita a Pavol Matejičkoví | Nemšová

Štvrtok

18:00 † rodičia Vavrušoví a Gurínoví a poďakovanie za 60. rokov manželstva s prosbou za ZaBP rod. Gurínovej, Schwandtnerovej, Nitschneiderovej a Koníčkovej | Nemšová

Piatok

18:00 † Danica Barišová (1. výročie) a za ZaBP rod. Barišovej, Pristašovej, Ondrejičkovej | Nemšová

Sobota

07:00 † Anna Barcíková (1. výročie), † z rod. Barcíkovej a za ZaBP rod. Barcíkovej a Bezákovej | Nemšová
16:30 | Ľuborča
17:30 † Jaroslav, † z rod. Zúbekovej, Pavlačkovej, Vavrušovej, Bulkovej, Belkovej, Kudlíkovej a Vácvalovej a za ZaBP rod. Zúbekovej a Strakovej | Nemšová

Nedeľa

07:30 | Kľúčové
08:00 † Michal Mutňanský (1. výročie), † z rod. Mutňanskej a Motolovej a za ZaBP pre tieto rod. | Nemšová
08:45 | T. Závada
10:15 Pro populo | Nemšová
17:30 † rodičia a Vladimír, † z rod. Fabčinovej a za ZaBP rod. Minárovej, Amrichovej, Arbetovej a Fabčinovej | Nemšová

Oznamy

  • Dnes je zbierka na kňazský seminár. Za Vaše milodary Vám vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať.
  • V sobotu vstupujeme do mesiaca október, ktorý je mesiacom modlitby sv. ruženca. Tak ako po iné roky vo všedné dni sa budú túto modlitbu predmodlievať žiaci našich škôl.
  • V sobotu, keďže je prvá sobota v mesiaci, bude sv. omša aj v Ľuborči o 16:30.
  • Na budúcu nedeľu budeme v našej farnosti sláviť svätomichalské hody. Sú to hlav-né hody celej farnosti. Srdečne pozývame všetkých farníkov aj z filiálok. Zároveň vás chceme poprosiť, ak máte niekto kroj, aby ste v tomto kroji prišli na hodovú sv. omšu, kde aj takýmto spôsobom môžeme vyjadriť jej slávnostnosť. Hlavným celebrantom a kazateľom na hodovej sv. omši o 10:15 bude vsdp. ThDr. Marcel Cíbik, PhD., kancelár Biskupského úradu v Nitre. Do slávnostného liturgického sprievodu pozývame zástupcov všetkých spolkov a združení našej farnosti, tak ako to bolo minulý rok. Pri svätých omšiach bude výročná hodová ofera. Za vaše milodary vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať! Prvonedeľná pobožnosť bude o 13:30 vo farskom kostole a po nej o 14:00 bude akordeónový koncert Huga Puliša a Romana Papiernika. Všetci ste srdečne pozvaní.
  • Vopred dávame do pozornosti stretnutie lektorov, ktoré sa uskutoční v stredu, 5.10. po večernej sv. omši. Prosíme všetkých lektorov, aby si tak uspôsobili svoj program, žeby sa mohli stretnutia zúčastniť.
  • Dňom 14.10. 2022 (piatok) o 19 hodine sa začínajú katechézy pre manželské páry, prípadne samostatne pre manželov či manželky v učebni na fare. Tieto katechézy sa budú konať vždy druhý piatok v mesiaci. Sú určené pre manželov vo veku od 50 rokov, starých rodičov, seniorov. Vítané sú i mladšie manželské páry.
  • OHLÁŠKY: Sviatosť manželstva chcú v našej farnosti prijať: Erik Zemanovič z Nemšovej a Lenka Osrmanová z Červeného Kameňa. Kto by vedel o nejakej cirkevno-právnej manželskej prekážke, nech ju ohlási na farskom úrade.

Pozvánky