Úmysly

Pondelok

06:15 BPZ pre deti |
18:15 + Izidor a z rodiny Salvovej a Medlovej |

Utorok

06:15 BPZ pre Alenu s rodinou |
18:15 rodičia a súrodenci z rodiny Kuboškovej a Kokoškovej |

Streda

06:15 BPZ pre Patrika a Ninu |
17:00 BPZ pre Mariána (80 r.) | Ondrašová
18:00 + Marta |

Štvrtok

06:15 + Tibor |
18:15 BPZ pre Máriu s rodinou |

Piatok

06:15 BPZ pre Annu s rodinou |
17:00 + Ján | Ondrašová
18:15 + Miroslav Kašák |

Sobota

07:00 + Vladimír, Anna, Dušan, Mária |
18:15 + Martin, Martin, Rozália |

Nedeľa

06:15 Za ľud farnosti |
08:00 Na úmysel celebranta |
09:15 Na úmysel celebranta |
10:45 Na úmysel celebranta |
18:15 Na úmysel celebranta |
08:00 + Ladislav, Milada. Pavol | Ondrašová

Oznamy

 • Pozývame vás na otvorené stretnutie spoločenstva mladých a rodín dňa 26.9.2022 o 17:00 v Katolíckom dome. Môžete sa tešiť na spoločnú modlitbu, prednášku otca Ľuboša Laškotyho o modlitbe a agapé.
 • Vo štvrtok bude adorácia vo farskom kostole od 17.00 do svätej omše.
 • Vo štvrtok po svätej omši Vás pozývame na biblické stretnutie. Počas stretnutia bude možnosť klásť otázky spojené so Svätým písmom. Odpovede budeme hľadať spolu s o. Ľubošom Laškotym, ktorý k nám prichádzal počas Diecéznej školy viery. Tešíme sa Vás.
 • O upratovanie kostola prosíme skupinu č. 9.
 • V sobotu po rannej svätej omši bude Fatimská pobožnosť.
 • Počas celého októbra budú bývať Októbrové pobožnosti.
   • vo farskom kostole celý týždeň o 17:45 hod. pred sv. omšou.
   • v Ondrašovej v nedeľu o 14:00 hod., v stredu a v piatok pred sv. omšou o 16:15 hod.
 • Úplné odpustky môžu za obvyklých podmienok získať tí, čo sa modlia ruženec v kostole, v kaplnke alebo v rodine alebo na nábožnom združení. Na ich získanie je potrebné pomodliť sa celý ruženec (t. j. 5 desiatkov), k modlitbe pridať rozjímanie o tajomstvách a vysloviť tajomstvá podľa zaužívaného zvyku.
 • Povzbudzujeme nových záujemcov o členstvo v SSV, aby sa prihlásili v sakristii kostola do 9.10.2022. Členské na budúci rok je 8,- €.

Pozvánky