Úmysly

Pondelok

06:45 +Anton, Ján, Jozef a Amália Jánošíkoví | Farský kostol
18:00 na úmysel | Farský kostol

Utorok

06:45 za BP a požehnanie pre dcéry, zaťa a vnúčatá | Farský kostol
18:00 +Pavol a Uršula a ich rodičia | Farský kostol

Streda

06:45 na úmysel | Farský kostol
16:30 + Tóth József és szülei | Farský kostol/maď.
18:00 za BP a požehnanie pre Máriu | Farský kostol

Štvrtok

07:30 +Michal | Farský kostol
18:00 +Ľudovít Lacko | Farský kostol

Piatok

06:45 +Vojtech Opálka a Mária Kresilová | Farský kostol
16:00 Hálából Isten kegyelmeiért | Farský kostol/maď.
17:00 Duchovná obnova | Farský kostol
18:00 za kňazov a členov Spolku sv. Vincenta | Farský kostol

Sobota

06:45 pohrebná | Farský kostol
17:00 Duchovná obnova | Farský kostol
18:00 +Silvia Gunišová a starí rodičia | Farský kostol

Nedeľa

07:30 +Pavel Mozola a jeho rodičia | Farský kostol
08:45 +Fabovszky Ferenc, Julianna és leányuk Klára | Farský kostol/maď.
10:00 za farské spoločenstvo +František a Margita Méresoví | Farský kostol
18:00 +členovia Ružencového bratstva | Farský kostol

Oznamy

 Túto nedeľu 25. 09. pozývame do farského kostola o 16.30 na modlitby vo Večeradle.

 Budúci prvoprijímajúci spolu s rodičmi majú úvodné informačné stretnutie v kostole sv. Jozefa dnešnú v nedeľu 25. 09. o 15.00. Birmovanci majú prvé úvodné informačné stretnutie o 16.30 tiež v kostole sv. Jozefa.

 Ďakujeme za štedré milodary na obnovu lavíc vo farskom kostole z minulej nedele. Nech Pán, Boh požehná každého dobrodincu.

 Ďakujeme všetkým, ktorí priniesli na poďakovanie Pánu Bohu plody zo svojej úrody, ktoré členky Spolku sv. Vincenta rozdelia rodinám, ktoré to potrebujú.

 V stredu 28. 09. pokračujú pravidelné katechézy pre prvoprijímajúcich o 16.30 vo fare.

 Pre birmovancov v piatok 30. 09. bude namiesto katechézy vo fare katechéza o 17.00 v kostole sv. Michala.

 Patróna našej farnosti oslávime hodovou svätou omšou 2. 10. vo farskom kostole sv. Michala slávnostnou svätou omšou o 10.00. Táto svätá omša bude spojená so svätou omšou pre deti, ktorá túto nedeľu v kostole sv. Jozefa nie je. Slávnostným kazateľom bude, známy cirkevný historik spišskej diecézy dp. Ľuboslav Hromják.
Na tieto farské hody sa pripravíme duchovnou obnovou, ktorá začne v piatok 30. 9. o 17.00 vo farskom kostole prednáškou pre mládež a dospelých. Rovnako v sobotu 1. 10. je o 17.00 prednáška a o 18.00 svätá omša. Bude možnosť pristúpiť k sviatosti zmierenia od 16.00.
Svätá omša po maďarsky v piatok 30. 9. začne o 16.00.


 Srdečne ďakujeme za milodary, ktoré nám posielate na farský účet:
SK18 0900 0000 0000 2861 1284

 Oznamy nájdete aj na našej webovej stránke www.faralevice.sk


Pozvánky