Úmysly

Pondelok

18:00 |

Utorok

06:30 |
18:00 | Radoľa

Streda

06:30 |
18:00 |

Štvrtok

06:30 |

Piatok

06:30 |
18:00 |

Sobota

18:00 |

Nedeľa

07:30 |
09:00 |
10:30 |
09:00 | Radoľa

Oznamy

• Na vybavenie úradných záležitostí využívajte telefón a mail. V prípade potreby osobného
stretnutia s kňazom sme vám k dispozícii po každej sv. omši.
• Prvoprijímajúce deti a ich rodičov pozývam na sv. omšu v utorok o 18:00 do Radole a v stredu
o 18:00 do farského kostola Panny Márie. Rodičov osobitne upozorňujeme na nový rozpis
katechéz, ktorý nájdu na našej internetovej stránke.
• Birmovancov pozývame na sv. omšu a stretnutie v sobotu večer.
• V piatok (30. septembra) bude v kostole Panny Márie Nikodémova noc. Od 19.00 do 22.00.
Pozývame na poklonu krížu, modlitbu a príležitosť k svätej spovedi alebo rozhovoru s kňazom.
• V sobotu o 17:00 pozývame na Fatimskú sobotu.
• Sviatosť manželstva chcú prijať:
Dávid Marčan a Romana Belanová z KNM. – sobáš 1.10.2022 v Kys. Novom Meste.
Richard Francl a Alexandra Kocúrová z KNM. – sobáš 8.10.2022 v Radoli.
Kto by vedel o nejakej cirkevno-právnej prekážke, nech to oznámi na Farskom úrade.
• Minulú nedeľu sa v zbierke na seminár vyzbieralo 1.468 €. Za vaše milodary Pán Boh zaplať.
• Miešaný spevácky zbor Shema v spolupráci s Mestským komorných orchestrom Kysucké
Nové Mesto, Vás pozývajú na hudobno-dramatické pásmo Príbeh Milosrdenstva. Dielo nesie
hlboké duchovné posolstvo a svojím poetickým spracovaním nenásilne ponúka východisko z
ťažkostí, ktoré zažíva ľudstvo v poslednom období, ale i z hľadiska vekov. Koncert sa uskutoční
25. septembra 2022 o 19:00 hod. vo Farskom kostole Panny Márie v Kysuckom Novom Meste.
• Počas mesiaca október pozývame všetky deti a teenagerov zapojiť sa spolu so svojimi
rodinami do aktivity Modlime sa ruženec 2022 doma! Stačí, ak si vyzdvihnete v kostole sv.
Cyrila a Metoda letáčik s tabuľkou. Vždy, keď sa počas tohto mesiaca pomodlíte s rodinou
jeden desiatok sv. ruženca, zaznačíte si do k dátumu do tabuľky. Po skončení októbra pošlete
foto svojej tabuľky najneskôr do 6. novembra 2022 na emailovú adresu:
spevokol.radola@gmail.com. Každý kto sa zapojí, bude odmenený.
• Rímskokatolícka cirkev, farnosť Martin s podporou mesta Martin vás srdečne pozýva na
evanjelizačný koncert kapely ESPÉ s názvom “NIE SI TU NÁHODOU”, ktorý sa uskutoční v
piatok 30.09.2022 o 19:30 hod. na Divadelnom námestí v Martine. Vstup je zdarma. Všetky
informácie sú na plagáte.
• Sväté omše budú v bežnom režime s tým, že areál kostola pred večernou omšou sa bude
otvárať až o 17:30.


Pozvánky