Úmysly

Pondelok

06:00 +Ignác a Emília Kopta | Fk
12:00 + Jozef Pindiak, Terézia | Fk
18:00 + Žofia a Michal Brienikových | Fk
18:30 + Štefánia Vraňáková (1. výročie) | Br
07:45 + Ambróz Šuta | CSŠ

Utorok

06:00 + Štefan Valek | Fk
12:00 + Mária Baková | Fk
18:00 za zdravie rodiny Brienikovej a Bečkovej | Fk
18:30 a duše v očistci, na ktoré si nik nespomína | Br
16:00 + Jozef Medvecký | Ns

Streda

06:00 + Ján, Alžbeta, Karol S. | Fk
12:00 BP pre rodinu Júliusa Ďaďu | Fk
18:00 + Mária a Michal | Fk
18:30 za vyprosenie darov DS pre členov ruže sv. Domonika | Br
07:45 + Mária a Eva | CSŠ

Štvrtok

06:00 na úmysel | Fr
12:00 + Zuzana Štyráková | Fr
18:00 + Brigita, Albín a Milan Zelinka | Fr
17:00 za ZBP a poďakovanie za 70 rokov života pre Annu Strážovskú | Br
16:00 | Ns

Piatok

06:00 + Štefan, Zuzana, Anton V. | Fr
12:00 za členov ruže sv. Agnešky | Fr
18:00 + Žofia a Rastislav | Fr
17:00 Jozef a Mária Mužila | Br
17:00 + Róbert, Eva | VK

Sobota

06:30 za veriacich | Fk
15:00 sobášna svätá omša | Fk
16:00 sobášna svätá omša | Fk
18:00 za duševné a telesné zdravie pre Matúša | Fk
07:00 + Štefan Valentíny | Br

Nedeľa

06:30 + Imrich Čirč | Fk
09:00 + Jozef Čimrák | Fk
11:00 poďakovanie za 70 rokov života - Viera Fecková | Fk
14:45 + Vendelín, Anna, Katarína, Ján Drobila | Fk
07:45 za zdravie a BP - Paulína Tomášková | Br
10:00 za ZBP pre Emíliu - 70 rokov života | Br
18:30 | Br
09:15 | VK
16:00 + Štefan Kováč | Ns

Oznamy

DVADSIATA ŠIESTA NEDEĽA V OBDOBÍ CEZ ROK

-Vo štvrtok po sv. omši bude vo farskom kostole adorácia, o jej
prípravu prosíme sr. Vincentky a pracovníkov charity.
– V sobotu slávime prvú sobotu v mesiaci – Fatimskú. Začneme
tradične ráno o 07:00 hod. v kostole na Brezovci modlitbou ruženca.
Po sv. omši bude Sviatosť Oltárna vystavená do 15:00 hod. vo
fatimskej kaplnke.
– V sobotu 01.10.2022, budú náuky. Krstná v Pastoračnom centre
(vzadu za farským úradom) a sobášna na farskom úrade so začiatkom
o 8.00 hod.
– V mesiaci októbri sa konajú októbrové pobožnosti, ktoré sa
budeme modliť vždy pol hodinu pred sv. omšami a v nedeľu pred
večernou sv. omšou na Brezovci a vo farskom kostole o 14:00 hod.
Predmodlievať sa bude ružencové bratstvo a rozpis je na nástenke.
– Upratovanie kostola vo VK: rod. Spišáková.


Pozvánky