Úmysly

Pondelok

07:00 |
18:00 |

Utorok

07:00 |
18:00 |

Streda

07:00 |
18:00 |

Štvrtok

07:00 | Od 15:00 adorácia
18:00 | Od 15:00 adorácia

Piatok

07:00 |
16:00 |
18:00 |

Sobota

07:00 | 6:20 Fatimská pobožnosť
18:00 | 6:20 Fatimská pobožnos

Nedeľa

06:00 |
07:00 |
09:00 |
10:30 |
12:00 |
18:00 |
09:00 | Horelica
11:00 | Čadečka

Oznamy

Od októbra začne v našej farnosti príprava na birmovku. Príprava bude určená pre prvákov stredných škôl,

ktorí patria do farnosti Čadca-mesto. Prihláška je k dispozícií v sakristii kostola alebo na našej webovej

stránke. Zápis na birmovku bude v piatok 30. septembra v pastoračnom centre. Dospelí ktorí by mali záujem

o prijatie sv. birmovania nech sa informujú na farskom úrade.

V sobotu pred rannou sv. omšou o 6:20 bude Fatimská pobožnosť.

Pozývame chlapcov, ktorí by chceli miništrovať k tejto službe pre našu farnosť.

Sviatosť manželstva: Filip Konečný a Timea Střalkvá

V našej farnosti pôsobia rôzne spoločenstvá. Aby sme vedeli čo je ich poslaním a misiou, chceli by sme ich pozvať na spoločné stretnutie 03.10.2022 (pondelok) večer po sv. omši do Pastoračného centra. Budeme radi keď prídete, veď v našej farnosti chceme kráčať po spoločnej ceste k Bohu.

Upratovanie: Ďakujeme za ich službu skupinke Žarec 1.

Pozvánky:

Farnosť Korňa a Misionári Najsvätejších sŕdc Pána Ježiša a Panny Márie pozývajú v nedeľu 09.10.2022 na Jesennú púť na Hore Živčáková pri Turzovke.

Farnosť Martin vás srdečne pozýva na evanjelizačný koncert kapely ESPÉ s názvom “NIE SI TU NÁHODOU”, ktorý sa uskutoční v piatok 30.09.2022o 19:30 na Divadelnom námestí v Martine. Vstup je zdarma.

Všetkým tým, ktorí budú mať v tomto týždni narodeniny, meniny alebo iné jubileum prajeme hojnosť Božieho požehnania