Úmysly

Pondelok

12:00 | Bytča
18:00 | Malá Bytča

Utorok

07:00 | Bytča
18:00 | Hliník

Streda

07:00 | Bytča
17:00 | Hlboké

Štvrtok

17:00 | Bytča

Piatok

07:00 | Bytča
18:00 | Bytča

Sobota

07:00 | Bytča
18:00 | Hliník - vigília z nedele

Nedeľa

06:30 | Bytča
08:00 | Bytča
10:00 | Bytča
09:00 | Malá Bytča
11:00 | Hlboké

Oznamy

Liturgický kalendár:

Utorok       spomienka sv. Vincenta de Paul, kňaza

Štvrtok      sviatok sv. Michala, Gabriela a Rafaela, archanjelov

Piatok        spomienka sv. Hieronyma, kňaza a učiteľa Cirkvi

Sobota       spomienka sv. Terézie od Dieťaťa Ježiša (z Lisieux), panny a učiteľky Cirkvi

Birmovanci: Pripomíname birmovancom, aby tento týždeň (do konca septembra) priniesli do kostola, alebo na faru, vyplnené prihlášky na birmovku. Ak ste mali krst inde ako v našej farnosti Bytča, tak aj potvrdené vo farnosti, kde ste boli pokrstení (ak je farnosť ďaleko, stačí aj email).

Nálepky pre detiDeti, predovšetkým tretiaci, zoberte si nálepku do vašej brožúrky. Myšlienka na tento týždeň: Všímaj si okolo seba ľudí, ktorí potrebujú pomoc.

Pozvánky:  Miestny spevácky zbor Glória Deo pozýva  na festival štyroch speváckych zborov, ktorý sa uskutoční dnes v nedeľu  25.09. o 15 hod.  vo Farskom  kostole Všetkých svätých v Bytči.  Zbory si môžete pozrieť na plagáte v informačnej skrinke.   Tešíme sa na vašu účasť.

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Martin s podporou mesta Martin vás srdečne pozýva na evanjelizačný koncert kapely ESPÉ s názvom „NIE SI TU NÁHODOU“, ktorý sa uskutoční v piatok 30.09.2022 o 19:30 hod. na Divadelnom námestí v Martine. Vstup je zdarma. Viac info na plagáte.

Inštitút Communio a Ekuza pripravili 13. ročník festivalu Týždeň kresťanskej kultúry. Na každý deň pripravili podujatie pre všetky generácie: výstavu, diskusie na aktuálne témy, chvály, verejné čítanie Svätého písma, prednášku, turistiku alebo divadielko pre najmenších. Viac o každom podujatí je v letáku, ktorý si môžete zadarmo vziať vzadu na stolíku.

Jesenná púť na Hore Živčáková pri Turzovke 9. októbra 2022.

Úradné záležitosti vybavíte najlepšie buď hneď v kostole po každej svätej omši, alebo na  fare cez úradné hodiny (pondelok, streda, piatok a sobota doobeda), ale samozrejme po osobnom dohovore sa s vami radi stretneme aj inokedy. Bližšie informácie ohľadom sviatostí, farské oznamy…nájdete na našej webovej stránke:  http://bytca.fara.sk/o-nas/farske-oznamy

Pri príležitosti druhého výročia vzniku Laického spoločenstva tešiteľov a tešiteliek Božského Srdca Ježišovho, začíname od októbra s trojmesačnou formáciou  pre nových záujemcov o vstup do nášho spoločenstva. Prihlásiť a informovať  sa môžete u vedúcej spoločenstva p Helenky č.t. 0908 08 59 21.  Laické sestry sa zapájajú ako dobrovoľníčky pri akciách Farskej charity, pomáhajú rôznymi službami ľudom na periférií, pripravujú štvrtkové moderované adorácie,…Provinciálne vedenie sestier Tešiteliek vydalo kalendár na rok 2023, zakúpiť si ho môžete pri východe z kostola.

Aj v školskom roku 2022/2023 vychádza katolícky časopis REBÍK. Je to jediný katolícky časopis pre mladších žiakov na Slovensku. Časopis svojím obsahom pomáha deťom v ich duchovnom raste, podporuje ich osobnostný rozvoj. Rebrík môžete objednať svojim deťom alebo vnúčatám prostredníctvom  internetovej stránky www.rebrik.sk alebo na telefónnom čísle 0903 962 029.

Poďakovanie:  Ďakujeme všetkým, ktorí konajú službu v našich kostoloch a tým, ktorí sa starajú o výzdobu a čistenie kostola; vďaka za akúkoľvek pomoc, obety a milodary.

Blahoželáme všetkým oslávencom, vyprosujeme im od Pána Boha, na orodovanie Sedembolestnej Panny Márie a Všetkých svätých, veľa milostí, zdravia, úspechov a po smrti Nebeské kráľovstvo.

Kongregácia pre Boží kult a disciplínu sviatostí potvrdila rozhodnutie Konferencie biskupov Slovenska prijímať Eucharistiu aj po skončení pandemickej situácie  do rúk. Veriaci sa môžu slobodne rozhodnúť, ako prijmú Telo Kristovo: prijatie do úst ako aj prijímanie do rúk sú rovnako legitímne.

Pohrebné obrady. Vybavujeme telefonicky s pohrebnou službou.

Sviatosť krstu vysluhujeme prvú sobotu v mesiaci v kostole 8. 30. Treba sa dohodnúť s kňazom – aj na vypísaní žiadosti. Ponúkame 3 videokatechézy pre rodičov a krstných rodičov. V prvej sú vysvetlené niektoré symboly krstnej liturgie, druhá podčiarkuje tému odovzdávania viery a záväzku rodičov a krstných rodičov a v tretej sa venujem modlitbe v rodine. Katechézy trvajú okolo 15 minút, nájdete ich na stránke https://krst.tvoj-strom.info/video .

Krstní rodičia musia mať aspoň 16 rokov, nesmú žiť v nemanželskom zväzku (život v jednej domácnosti bez sviatosti manželstva, alebo majú iba civilný sobáš), musia mať sviatosť birmovania a žiť praktickým sviatostným životom.

Termíny svadieb a prípravu snúbencov riešime individuálne.

Vďaka podnetom z viacerých farností, aj pre pretrvávajúce protipandemické opatrenia, pripravili sme malú alternatívu ku Kurzom pre snúbencov v podobe online Cyklu prednášok manželov pre snúbencov. V rámci prednášok bude dostupná aj diskusia a snúbenci tiež dostanú materiály pre prácu vo dvojici. Snúbenci sa môžu prihlásiť na www.domanzelstva.sk/online.

Našu farnosť je možné podporiť aj prostredníctvom bankového prevodu. Za každý Váš milodar, Pán Boh zaplať!   (č.ú.: SK7709000000000076513187).


Pozvánky