Úmysly

Pondelok

17:00 | Farský kostol - maď.
18:00 + otec a starý otec | Farský kostol - slov.

Utorok

18:00 za zdravie pre Jána | Kostol sv. Jozefa - slov.

Streda

07:00 | Farský kostol - maď.
18:00 + Peter | Farský kostol - slov.

Štvrtok

07:00 | Farský kostol - maď.
18:00 + rodičia a súrodenci | Farský kostol - slov.

Piatok

17:00 | Farský kostol - maď.
18:00 + Andrej Špán | Farský kostol - slov.

Sobota

08:00 Za farnosť | Farský kostol - slov.

Nedeľa

07:00 Veriaci | Kostol sv. Jozefa - slov.
08:00 | Farský kostol - maď.
09:30 Za ochranu detí r. Pekarovičovej | Farský kostol - slov.
11:00 | Kostol sv. Jozefa - maď.

Oznamy

Ďalšie oznamy

 

Detské eRko stretká

Od piatku začnú eRko stretká pre deti. Viac info na plagáte.

 

Farský deň

Všetkých vás pozývame na Farský deň, ktorý bude budúcu sobotu od 10:00 do 16:00 hod. na farskom dvore. Chceme, aby tento deň bol dňom spoločenstva, kedy sa môžeme stretnúť, lepšie spoznať a porozprávať.

Okrem iného vás čaká prehliadka kostola, koncert zboru, prezentovanie farských aktivít, agapé, cesta modlitby, atrakcie pre deti, športové vyžitie, výstava diel našich farníkov a ďalšie.

Program je pre všetky vekové kategórie. Akcia sa koná za každého počasia. Podrobný program je na nástenke.

 

Modlitba ruženca v mesiaci október

V mesiaci október vás pozývame k hojnejšej účasti na modlitbe ruženca, ktorý sa modlí každý deň pred svätou omšou.

 

Manželské jubileá

V nedeľu 23.10.22 budeme spoločne oslavovať okrúhle manželské jubileá (násobky čísla 5). Prosíme manželské páry, ktoré tento rok mali / budú mať okrúhle výročie a majú záujem spoločne oslavovať a vo sv. omši si obnoviť manželské sľuby, aby sa do 17.10.22 prihlásili na fare.

 

V Bratislave, dňa 25.9.22                        Jozef Vadkerti, dekan – farár

 

 


Pozvánky