Úmysly

Pondelok

18:30 + manžel Milan a rodičia z oboch strán |

Utorok

08:00 za živých a mŕtvych členov združenia Zázračná medaila | . sv. Vincenta de Paul, spomienka
18:30 + Mária Pastyrčáková |

Streda

08:00 + súrodenci Mária, Václav a Ľudmila a poďakovanie za dožité roky |
18:30 + rodičia Irma a Jozef, brat Jozef, manželia Eva a Stanislav |

Štvrtok

08:00 za živých i mŕtvych z rodín Blaho, Kováč a Dimaso | sv. Michala, Gabriela a Rafaela, archanjelov, sviatok
18:30 za zdravie a Božiu pomoc pre Anku s rodinou |

Piatok

08:00 + Helena a František Ulbrichtoví, starí rodičia a Viliam a Eduard | sv. Hieronyma, kňaza a učiteľa Cirkvi, spomienka
18:30 + Eugénia a Jozef a dcéra Mária |

Sobota

08:00 Za živých a mŕtvych členov ružencového bratstva | sv. Terézie od Dieťaťa Ježiša (z Lisieux), panny a učiteľky Cirkvi, spomienka

Nedeľa

08:00 Za farnosť |
09:30 + rodičia Michal a Ľudmila Mankoveckí |
11:00 + rodičia Katarína a Ján Záhradníčkoví a starí rodičia Alžbeta a Štefan Ebringeroví |
18:30 + Monika |

Oznamy

 • Sväté omše – Sväté omše v nasledujúcom týždni budú v pondelok
  o 18:30, utorok až piatok o 8:00 a 18:30, v sobotu o 8:00, v
  nedeľu 8:00, 9:30, 11:00 a 18:30. Online prenos svätej omše
  môžete sledovať v nedeľu o 11:00 na youtubovom kanáli farnosti(farnosť DNV).

 

 •  Fatimská sobota – V sobotu 1.10. začíname o 7:00 pobožnosťou
  fatimskej soboty, po ktorej bude nasledovať svätá omša.

 

 •  Príprava dospelých k prijatiu sviatostí – Dospelí, ktorí majú
  záujem pripravovať sa na prijatie sviatostí, sa môžu prihlásiť či už
  cez mail alebo osobne na fare. Prihlásiť sa možno do 30. 9. 2022,
  potom začne príprava.

 

 •  Príprava do manželstva – Mladí, ktorí majú záujem o prípravu
  na manželstvo, alebo sa chcú vo svojom vzťahu posunúť, sa môžu
  prihlásiť na prípravu či už cez mail, alebo osobne na fare
  najneskôr do 30. 9. 2022

 

 •  Zóna bez peňazí – Charita DNV pozýva všetkých, ktorí by chceli
  darovať nepotrebné, ale funkčné a zachovalé oblečenie, predmety
  z domácnosti, športové potreby, hračky, knižky a pod., aby sa
  ozvali buď na Facebook Charita DNV alebo mailom
  na charitadnv@gmail.com. Na všetkých ostatných sa tešíme
  v sobotu 1.10.2022 od 10:00 do 12:00 v Domčeku vedľa kostola.

 

 • Dobrovoľníci pre pomoc v charite – Charita DNV hľadá
  dobrovoľníkov, ktorí by chceli podľa dohody pomáhať v preprave
  potravín a vecí, rozdeľovanie a vydávanie potravín rodinám,
  nakupovanie, spracovanie ponúk a dopytu, spravovanie webu a
  pod. Ak by ste mali záujem pridať sa k nám, budeme radi, ak sa
  nám ozvete na charitadnv@gmail.com.

 

 •  Detské stretká – Pozývame všetky deti aj s rodičmi, ktorí by si
  chceli s nami zaspievať, pohrať sa a pomodliť, na detské stretká,
  ktoré budú každý štvrtok od 17:00 v F-centre. Tiež pozývame deti
  doprevádzať spevom nedeľné sväté omše o 9.30 s nácvikom od
  9.00 v kostole. Tešíme sa na vás!

 

 • Potravinová zbierka – Od 25.9. do 14.10.2022 Charita DNV
  prijíma akékoľvek trvanlivé potraviny, po dohode aj ovocie
  a zeleninu, tiež drogériu, čistiace prostriedky pre rodiny v núdzi,
  s ktorými sme v kontakte. V prípade, že by ste nám chceli
  potraviny darovať, môžete tak urobiť v piatky v F-centre v čase od
  10:00 do 12:00 alebo od 17:00 do 18:00. Poprípade sa môžete
  ozvať cez Facebook alebo email.

Pozvánky