Úmysly

Pondelok

17:00 | Práznovce
18:00 | Bošany

Utorok

17:00 | Krnča
18:00 | Bošany

Streda

07:00 | Bošany
17:00 | Práznovce

Štvrtok

07:00 | Bošany

Piatok

07:00 | Bošany
18:00 | Bošany

Sobota

07:00 | Bošany
18:00 | Bošany

Nedeľa

07:00 | Bošany
08:30 | Práznovce
10:00 | Bošany
10:00 | Krnča

Oznamy

Členovia SSV si v sakristii vyzdvihnite Pútnik svätovojtešský a podielovú knihu.


Dnes je po sv. omši o 10:00 hod. v Bošanoch stretnutie rodičov prvoprijímajúcich detí.


Budúcu nedeľu 2. októbra budú mať prvoprijímajúce deti nácvik piesní o 9:30 hod. v Pastoračnom centre a následne o 10:00 hod. budú na sv. omši.


V utorok po sv. omši v Bošanoch bude nácvik speváckeho zboru Krédo.


Budúcu nedeľu 2. októbra bude vo farskom kostole v Bošanoch výročná poklona.


Dospelí, ktorí túžia prijať sviatosť krstu, eucharistie (1. svätého prijímania) a birmovania prihláste sa do konca septembra osobne, mailom alebo telefonicky na farskom úrade.


Budúcu nedeľu sa koná prvonedeľná zbierka na reštaurovanie svätostánku a obetného stola z hlavného oltára svätého Martina. Za vašu štedrosť vám vyslovujem Pán Boh zaplať.


Ďakujeme vám za modlitby, obety i milodary, ktorými zveľaďujete našu farnosť.

Upratovanie: Bošany 4


Pozvánky