Úmysly

Pondelok

07:00 Za Božie požehnanie pre rodinu Jakubčínovú | Svätých anjelov strážcov spomienka

Utorok

18:30 Poďakovanie za kňazstvo |

Streda

18:30 Za živých a zomrelých dobrodincov r. Dolniakovej a Tučekovej | Sv. Františka Assiského spomienka

Štvrtok

18:30 + Anna, Mária a Valér |

Piatok

18:30 + rod. Lašákovú, Pirščovú, Kualákovú a Soročkovú |

Sobota

07:30 Za Božiu pomoc a požehnanie rod. Lehockej | Ružencovej Panny Márie spomienka

Nedeľa

07:30 + Janka Hajdúchová | dvadsiatasiedma nedeľa v období cez rok
10:00 + rodičia Palkovci |
11:15 | Sekier háj

Oznamy

  • V utorok sa budeme modliť večeradlo s Pannou Máriou. Začína o 17.30 hod.
  • Upratovať kostol prosíme 1. skupinu v sobotu po rannej sv. omši.
  • Nasledujúci týždeň je prvopiatkový. Spovedať budem hodinu pred sv. omšami. Chorých podľa zvyku, teda v utorok, štvrtok a v piatok.
  • V piatok bude vystavená sviatosť oltárna od 8.00 hod do večernej sv. omše. Po sv. omši bude pokračovať adorácia až do rannej sv, omši. Zapísať sa môžete na zoznam pri dverách.
  • Dnes je zbierka na energie. Za milodary vopred Pán Boh Zaplať!
  • Dnes o 15.00 bude prvonedeľná pobožnosť.
  • Príprava birmovancov – od októbra, trvať bude 2 roky. Prvý rok bude dobrovoľná a týka sa mladých ľudí od 9. ročníka. 
  • Dnes o 19.00 bude mládežnícka adorácia.
  • Sociálne sestry pozývajú dievčatá, mladé ženy na duchovno – formačný kurz Prameň.   Je zameraný na rozpoznávanie povolania (nebojte sa nie je to nábor:-), ale taktiež na čas zastavenia sa v tomto ruchu sveta. Modlitba, ticho, svedectva, spoločenstvo….  Ide o 4 víkendovky počas šk. roka, ktoré budú v Bacúrove. Viac info osobne, na plagáte a webe socialnesestry sk.
  • Komunita Emanuela pozýva mladých vo veku od 16-30r. na víkendové stretnutie od 13.-15.102023 v Badíne, kde majú možnosť zažiť sviatosť zmierenia, slávenie Eucharistie, večer milosrdenstva ale aj praktické workshopy, skupinky zdieľania, párty, či čas oddychu s priateľmi. Bližšie informácie nájdete na nástenke.
Odkaz na zdrojovú stránku: https://www.sekier.fara.sk/

Pozvánky