Úmysly

Pondelok

17:30 | Senec / maď. / TP
18:30 za živých i zosnulých rodičov a súrodencov a za švagra Jozefa | Senec / slov. / MF

Utorok

06:00 | Senec / maď. / TP
17:00 | Sv. Martin / slov. / PM
18:30 poďakovanie za 30 rokov manželstva a prosba o Božie požehnanie | Senec / slov. / PM

Streda

06:30 za živých členov ružencového spoločenstva p. Chalúpkovej | Senec / slov. / PM
17:00 | Senec / maď. / TP
18:00 + rodičia Astalošoví, Režnákoví, manžel Ladislav a brat Ernest | Senec / slov. / MF

Štvrtok

17:30 | Senec / maď. / TP
18:30 | Tureň / maď. / TP
18:30 za rodinu Šarmírovú a Borkovičovú | Senec / slov. / PM

Piatok

17:30 | Senec / maď. / TP
18:30 + Ondrej (50 výročie úmrtia) | Senec / slov. / PM

Sobota

09:00 | Senec / slov. / OP
17:30 | Senec / maď. / TP
18:30 + Gašpar a Kristína Malíkoví a deti | Senec / slov. / MF

Nedeľa

07:00 + rodičia Paľoví a syn Milan | Senec / slov. / PM
08:15 | Senec / maď. / TP
08:15 | Tureň / slov. / MF
09:30 | Tureň / maď. / TP
09:30 za farníkov | Senec / slov. / PM
11:00 | Senec/ maď. / TP
11:00 | Sv. Martin / slov. / RH
18:30 + Mária Bakajsová, Ján a brat Ján | Senec / slov. / MF

Oznamy

PM – o. Pavol Mikula, TP – o. Tamás Pammer, MF – o. Michal Fratrič, RH – o. Rudolf Hudek

Ostatné oznamy:

  • SPOVEDANIE PRED PRVÝM PIATKOM – Spovedáme poobede v pondelok až piatok 17:00 až 19:00 a doobeda v stredu a štvrtok od 9:00 do 11:00. Chorých po domoch v piatok doobeda. Adorácia bude vo štvrtok od 9:00 do večerných Sv. omší.
  • OKTÓBROVÝ RUŽENEC – V mesiaci októbri sa spoločne modlíme ruženec pred večernými slovenskými Sv. omšami. Pozývame jednotlivé stavy, aby sa predmodlievali. V pondelok ženy, v utorok muži, v stredu deti, vo štvrtok birmovanci, v piatok mladí a miništranti, v sobotu seniori a v nedeľu rodiny. Pozývame aj do spoločnej rodinnej modlitby ruženca.
  • 1. SV. PRIJÍMANIE – V stredu 4.10. sa uskutoční stretnutie rodičov prvoprijímajúcich detí na Sv. omši o 18:00 a po Sv. omši v kostole (deti zatiaľ nemusia chodiť). Slovníčky na zapisovanie Sv. omší budeme distribuovať tento týždeň cez katechétky na školách.
  • DETSKÉ STRETKO – V piatok 6.10. sa uskutoční stretko pre 4.-7. ročník v pastoračnom centre od 17:00 do 18:20, prípadne aj s účasťou na Sv. omši s animátormi.
  • DUCHOVNÁ OBNOVA RUŽENCOVÉHO BRATSTVA – Začína v sobotu 7.10. od 8:20 vo farskom kostole modlitbou ruženca. Duchovnú obnovu povedie dominikán P. Tadeáš Horváth, OP. Program je na výveske. (Sv. omša bude až o 9:00)
  • SVÄTOVOJTEŠSKÝ KALENDÁR – Od nedele 8.10. pri všetkých nedeľných slovenských Sv. omšiach si členovia Spolku Svätého Vojtecha môžu vyzdvihnúť Svätovojtešský kalendár a zaplatiť členský poplatok (10€).
  • PRVÝ FESTIVAL DÔSTOJNEJ HUDBY V SENCI – V nedeľu 8.10. o 17:00 v našom kostole bude koncert v rámci celoročného benefičného festivalu. Before & After Bach (Ján Bogdan, violončelo a Ján Krígovský, violone) 
  • KURZ SAMUEL – Ak túžiš prehĺbiť svoj vzťah k Svätému Písmu, naučiť sa duchovne rozlišovať, mať pri sebe duchovné sprevádzanie a tak odhaľovať Božiu vôľu vo svojom živote, tak ťa pozývame na Kurz Samuel. Je určený mladým slobodným ľuďom vo veku od 19 do 30 rokov. Kurz Samuel bude prebiehať v Bratislave (9 stretnutí, raz do mesiaca, ako aj duchovné cvičenia či spoločná púť). www.kurzsamuel.sk. Treba sa prihlásiť do 12. 10. 2023.
  • PÚŤ ZA SVETLOM RADOSTI – Spoločenstvo Nová nádej v spolupráci s bratmi Pavlínmi pozývajú rozvedených a manželov žijúcich v manželskej odluke na Púť za svetlom radosti, ktorá sa uskutoční 14. októbra 2023 v Bazilike Sedembolestnej Panny Márie v Šaštíne (viac info na plagáte).
  • „MINIMANŽELÁKY“ – Pozývame manželov na Program Amoris pre manželov, ktorý sa uskutoční v sobotu a v nedeľu popoludní 14. a 15. októbra v pastoračnom centre. Program je zameraný na posilnenie manželstva, lepšie pochopenie manželského partnera a posilnenie vzájomnej dôvery. O deti sa počas programu postarajú animátori. Viac info na www.amoris.sk, a na plagáte. Prihlasovanie len do 8.10. na tejto stránke!
Odkaz na zdrojovú stránku: https://www.farasenec.sk/

Pozvánky