Úmysly

Pondelok

06:30 + rodín Štvartak a Galajda | Sabinov
18:00 +Mária +Jozefína + Štefan | Sabinov

Utorok

06:30 ZBP Marcela (75r.) | Sabinov
18:00 ZBP Peter (60r.) | Sabinov
18:00 ZBP Anton (70r.) a Anna | Jakubovany

Streda

06:30 +Ján + rodín Matvija, Pastirčák | Sabinov
18:00 +František | Sabinov
18:00 +František | Orkucany

Štvrtok

06:30 ZBP rodín Šimčík a Petriľák | Sabinov
18:00 ZBP Stanislav, Martin, Stanislav | Sabinov
18:00 ZBP František | Jakubovany

Piatok

06:30 ZBP členov RB | Sabinov
18:00 ZBP František a Anna (50 r. sobáša) | Sabinov
17:00 ZBP Marek a Štefánia s rod. (10r. sobáša) | Orkucany
18:00 ZBP Tomáš (75r.) | Jakubovany

Sobota

06:30 + členovia RB | Sabinov
18:00 +Jozef +Mária +Vladimír | Sabinov
18:00 + rodín Kalinova, Gargalikova, Sýkorova | Jakubovany

Nedeľa

07:30 +Michal | Sabinov
09:00 | Sabinov
10:30 | Sabinov
18:00 | Sabinov
10:30 ZBP Ľudmila (70r.) | Jakubovany
09:00 ZBP Helena, Gabriel, Alexandra, Adam, Dominik | Orkucany

Oznamy

MODLITBA POSV. RUŽENCA V MESIACI OKTÓBER Modlíme sa  v pracovných dňoch (Po-Pi) pred sv. omšou od 17.30. pod vedením kňaza. V sobotu a nedeľu sa modlí ako je zvykom počas roka.

Vo Farskom kostole sa predmodlievajú v stredu deti, v piatok mládež; v pondelok, utorok a štvrtok členovia jednotlivých spoločenstiev našej farnosti. Zapíšte sa prosím, na pripravený hárok, ktorý nájdete v sakristii.

Vo filiálnych chrámoch v pracovných dňoch aj keď v daný deň nie je sv. omša vždy o 17.30. Predmodlievajú sa členovia jednotlivých ruží podľa dohody. „Kto sa pomodlí ruženec v kostole, kaplnke, rodine či v inom zhromaždení veriacich môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky“ (porov. Enchiridion indulgentiarum). Veľmi vás povzbudzujeme k účasti na modlitbe posv. ruženca.

PRAVIDELNÁ ADORÁCIA bude vo farskom kostole vo štvrtok a v piatok od 16.00. do 17.15.

V Orkucanoch v piatok od 15.00 – 16.15 hod.

V Jakubovanoch v piatok od 15.30 – 17.15. hod.

FATIMSKÁ POBOŽNOSŤ V sobotu 7.10. vo farskom kostole o 6.30 ( po nej sv. omša), v Jakubovanoch o 17.15.

ČLENOVIA SSV si môžu vyzdvihnúť podielovú knihu v priestoroch Farskej charity na farskom úrade v pracovných dňoch vždy po večernej sv. omši do 30.10. Zároveň prosíme o zaplatenie členského poplatku 10€.

Sviatosť zmierenia pred prvým piatkom

 

Sabinov

Jakubovany

Orkucany

Pondelok

6.00-6.30

15.30 – 17.30

 

 

Utorok

6.00-6.30

15.30 – 17.30

16.00 – 17.30

 

Streda

6.00-6.30

15.30 – 17.30

 

16.00 – 17.30

Štvrtok

6.00-6.30

15.30 – 17.30

 

 

Piatok

6.00-6.30

15.00 – 17.30

 

 

Spoveď chorých v tomto týždni Pondelok, Utorok a Streda.

Odkaz na zdrojovú stránku: https://farnostsabinov.sk

Pozvánky