Úmysly

Pondelok

06:00 | Farský kostol
18:00 | Farský kostol

Utorok

09:00 | Farský kostol
18:00 | Farský kostol

Streda

06:00 | Farský kostol
18:00 | Farský kostol/detská
18:00 modlitba ruženca 17:30 | Šalgovík

Štvrtok

09:00 | Farský kostol
18:00 | Farský kostol

Piatok

06:00 | Farský kostol
18:00 | Farský kostol
18:00 spoveď 17:15; modlitba ruženca 17:30 | Šalgovík/detská

Sobota

07:00 | Farský kostol
18:00 | Farský kostol

Nedeľa

06:00 | Farský kostol
07:00 | Farský kostol
09:00 modlitba ruženca | Šalgovík
09:00 | Farský kostol/pre rodiny
11:00 | Farský kostol
11:45 | Opál
18:00 | Farský kostol

Oznamy

 • Veraicon na mesiac október – pri východe z kostola.
 • Prvý piatok – sv. spoveď utorok a štvrtok 8:30; pondelok až štvrtok 17:30.
 • Prvá sobota – modlitba ruženca 6:15. Sv. omša 7:00 – Ružencovej Panny Márie.
 • Výmena ružencových tajomstiev – dnes (nedeľa) o 14:30.
 • Októbrové pobožnosti – pri soche Panny Márie v kostole. Pondelok až piatok o 17.30 Sobota 6.30 (7.10. – 6:15 – prvá sobota); Nedeľa 14:30. V stredu sa modlia deti, v piatok mládež a ďalšie dni ružencové bratstvo.
 • Po letnej prestávke pozývame manželov opäť na pravidelné piatkové stretnutia. Prvé stretnutie sa uskutoční 6.10.2023 (piatok) po večernej sv. omši v Pastoračnom centre na II. poschodí. Téma bude: Ako riešiť konflikty v manželstve. Tému priblíži psychologička Dominika Angelovičová.
 • Po dlhšej letnej prestávke Vás opäť pozývame zacvičiť si do Pastoračného centra. Začíname vo štvrtok 5.10. o 15.30. Pozvané sú všetky vekové skupiny. Cvičenie vždy prispôsobíme zloženiu skupiny. Na všetkých sa tešíme.
 • Stretnutie miništrantov – 7.10.2023 o 9:30 v kostole. Srdečne pozývame všetkých – aj nových, ktorí by mali záujem miništrovať.
 • Kaplnka Božieho milosrdenstva – Štvrtok – 15.00 sv. omša.
 • Šalgovík :
  • Streda – 18:00; modlitba ruženca 17:30.
  • Piatok  –  18:00; spoveď 17:15; modlitba ruženca 17:30.
  • Sobota – 7:00
  • Nedeľa –  9:00; modlitba ruženca
Odkaz na zdrojovú stránku: https://www.sekcov.fara.sk/

Pozvánky