Úmysly

Nedeľa

07:00 Za pomoc pri operácii a ochranu Panny Márie | K
09:00 Za farníkov | Č
11:00 † Mária Masárová | Č
18:30 † rodičia a † brat Dušan | Š

Pondelok

07:00 † manžel Juraj a požehnanie pre žijúcu rodinu | K
18:30 † Štefan Holič (pohrebná) | C

Utorok

07:00 † Ján Sapáček a za Božie požehnanie pre celú živú rodinu | K
18:30 Poďakovanie za dožitých 95 rokov otca a za ostatnú rodinu Bielikovú | K

Streda

07:00 Za zdravie pomoc a Božie požehnanie do ďalších rokov života pre Gabiku | Š
17:30 † manžel Pavol Hodulík, synovia Peter a Jaroslav, rodičia a za Božiu ochranu pre celú rodinu | K

Štvrtok

07:00 Poďakovanie za zdravie a Božie požehnanie pre rodinu | K
18:30 † rodičia Jozef a Štefánia | Š

Piatok

07:00 Za osvietenie Ducha Svätého pre zblúdilých | K
18:30 Poďakovanie pri príležitosti 25. výročia založenia firmy Europur (Štefan Rehák) | Č

Sobota

07:00 Poďakovanie za dožitých 50 rokov života a prosba o Božie požehnanie a zdravie do ďalšieho života | Č
17:00 Poďakovanie za dožité životné jubileum a prosba o zdravie a Božie požehnanie do ďalších rokov | Š

Nedeľa

07:00 † otec, krstní rodičia, starí rodičia a Natália | K
09:00 Za farníkov | Č
11:00 Za dar viery a Božie požehnanie pre deti a ich rodiny | K
18:30 † Viera Kubalová a za zdravie a Božie požehnanie pre celú živú rodinu | Š

Oznamy

1. Pri septembrovej zbierke na reštaurátorské práce sa v našej farnosti vyzbierala suma: 2.917 €. Vďaka za vaše milodary. Momentálne sa na farskom účte, zriadenom pre reštaurátorské práce, nachádza suma: 56.523 €.

2. V prvopiatkovom týždni spovedáme: ráno od 6.30; večer – v pondelok a utorok od 17.30, v stredu od 16.30, vo štvrtok od 17.00 počas adorácie, v piatok doobeda 10.30-11.30 a večer od 17.00.

3. Srdečne vás pozývame na Farské spoločenstvo, v stredu 4.10. po večernej omši cca o 18.15 v PC. Pozrieme si film, s následnou diskusiou.

4. Kancelárske hodiny bývajú v utorok (15.00-17.00), v stredu (15.00-16.00) a v piatok (15.00-16.00).

5. Vo štvrtok od 17.00 býva tichá adorácia za nové duchovné povolania.

6. V sobotu ráno vás pozývame na pobožnosť Fatimskej soboty.

7. Upratovanie kostola má v sobotu ráno skupina č.4.

8. Od októbra začínajú katechézy pre prvoprijímajúce deti. Preto pozývame všetky deti v stredu 4.10.2023 o 17.30 na svätú omšu s úvodnou katechézou. Na výveske sú presné dátumy svätých omší s katechézami pre deti. Prosíme rodičov aby si ich pozreli.

9. Zo SSV prišli kalendáre a podielové knihy. Vyzdvihnúť si ich môžete v sakristii po omšiach. Členský príspevok na nasledujúci rok je 10 €.

10. V sakristii kostola sa nachádzajú prihlášky ku sviatosti birmovania na rok 2024. Záujemcovia (študenti stredných škôl) si prihlášku môžu vyzdvihnúť, dnes je posledná možnosť. Birmovná príprava začína v októbri prípravným stretnutím – víkendovkou 6.10. – 8.10.2023 v Bojničkách. V prípade otázok a nejasností kontaktujte dekana.

11. Od októbra začíname kurz prípravy dospelých na prijatie sviatostí (krst, birmovanie, sv. prijímanie). Dospelí sa môžu prihlásiť na fare alebo v sakristii.

12.  Mesiac október je venovaný modlitbe ruženca. Pozývame vás k modlitbe s ružencovým bratstvom pol hodiny pred sv. omšami.


Pozvánky