Úmysly

Pondelok

06:15 BPZ pre Anetku, Jaroslava a Veroniku |
18:15 BPZ pre Mária a Máriu |

Utorok

06:15 + Rudolf, Ján, Jozef |
18:15 + Martin, Rozália, Martin, Ladislav |

Streda

06:15 + František |
17:00 + Ľudovít, Pavel a Vierka | Ondrašová
18:15 + Dirk |

Štvrtok

06:15 + Jolana, Michal, Alexander |
18:15 + Ľudovít, Alžbeta, Ľudovít a Alexande |

Piatok

06:15 + Ondrej |
17:00 + Karol, Ružena, Branislav | Ondrašová
18:15 BPZ pre Miška |

Sobota

07:00 BPZ pre členov ruženca |
18:15 Poďakovanie za 80 r. života Emílie |

Nedeľa

06:15 Na úmysel celebranta |
08:00 Na úmysel celebranta |
09:15 Za ľud farnosti |
10:45 Na úmysel celebranta |
18:15 Na úmysel celebranta |
08:00 + František, Františka, Anna, Cyril, Agáta | Ondrašová

Oznamy

 • Dnes o 14:00 bude ružencová pobožnosť.
 • Vysluhovanie sviatosti zmierenia v prvopiatkovom týždni:
  • Kostol sv. Mikuláša:
   • Pondelok, Utorok od 1730
   • Štvrtok od 1630
   • Piatok od 1600
  • Kostol Ondrašová Streda od 1630 – 1700
 • V utorok 3.10.2023 príde do našej farnosti misionár otec Róbert z ostrova Sachalin. Povzbudí nás misijnou kázňou pri sv. omši. Prinesie aj knihy jeho myšlienok, povzbudení a príbehov z misií s názvom: Balzam na dušu 1, 2, 3. Ľubovoľným milodarom za knihy môžete prispieť na jeho misiu. Pán Boh zaplať.
 • Vo štvrtok bude adorácia vo farskom kostole od 16.30 do svätej omše.
 • Chorých a starých navštívime v piatok dopoludnia.
 • O upratovanie kostola prosíme skupinu číslo 1.
 • V sobotu po rannej svätej omši bude vo farskom kostole Fatimská pobožnosť.
 • Začíname prípravu na prvé sv. prijímanie. Prihlášky si môžete vyzdvihnúť v sakristii. Deťom, ktoré učí pán kaplán Pavol, dá prihlášky on sám na hodine náboženstva počas tohto týždňa. Vyplnené prihlášky treba priniesť v nedeľu 15.10.2023 na sv. omšu o 10:45, po nej bude krátke stretnutie s rodičmi prvoprijímajúcich detí.
 • Počas celého októbra budú bývať Októbrové pobožnosti.
 • vo farskom kostole celý týždeň o 17:45 hod. pred sv. omšou.
 • v Ondrašovej v nedeľu o 14:00 hod., v stredu a v piatok pred sv. omšou o 16:15 hod.
 • O predmodlievanie na budúci týždeň prosíme členov ružencových spoločenstiev.
  • Úplné odpustky môžu za obvyklých podmienok získať tí, čo sa modlia ruženec v kostole, v kaplnke alebo v rodine alebo na nábožnom združení. Na ich získanie je potrebné pomodliť sa celý ruženec (t. j. 5 desiatkov), k modlitbe pridať rozjímanie o tajomstvách a vysloviť tajomstvá podľa zaužívaného zvyku.
  • Pozývame všetky deti na prvé tohtoročné eRko stretko, ktoré bude na budúcu nedeľu 8.10.2023 o 16:30 v Katolíckom dome.
 • Kňazský seminár pozýva chlapcov duchovná obnova je určená pre stredoškolákov a vysokoškolákov.
Odkaz na zdrojovú stránku: http://www.faralm.sk

Pozvánky