Úmysly

Pondelok

06:45 +Jozef, Anna a Jozef | Farský kostol - Svätých anjelov strážcov
18:00 +Vladimír, Ján a Rozália | Farský kostol - Svätých anjelov strážcov

Utorok

06:45 +rodičia Tomáš a Viola a sestra Violka | Farský kostol
18:00 +Zuzana a Alexander Lovašoví | Farský kostol

Streda

06:45 +Melánia a rodičia | Farský kostol - Svätého Františka Assiského
16:30 +Fabovszky Ferenc, Julianna és leányuk Klára | Plébánia templom/maď. - Assisi Szt. Ferenc
18:00 +František Chudej | Farský kostol - Svätého Františka Assiského

Štvrtok

06:45 za duše v očistci | Farský kostol - Svätej Faustíny Kowalskej, panny
18:00 +Mária Beňovicová | Farský kostol - Svätej Faustíny Kowalskej, panny

Piatok

06:45 +rehoľná sestra Gerarda a jej sestra Anna | Farský kostol - Sv. Bruna, kňaza
16:30 +Kovácsik Péter – 1. évf., édesapja István és nagyszülei | Plébánia templom/maď.
18:00 za živých členov Spoločenstva NSJ | Farský kostol

Sobota

07:30 | Farský kostol - Ružencovej Panny Márie
18:00 za živých členov Ružencového bratstva | Farský kostol

Nedeľa

07:30 +Pavel Mozola a jeho rodičia | Farský kostol - 27. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
08:45 +Boros László, Valéria és gyermekeik | Plébánia templom/maď. - ÉVKÖZI 27. VASÁRNAP
10:30 za farské spoločenstvo | Farský kostol - 27. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
18:00 +František Šnírerv | Farský kostol - 27. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
10:00 za zdravie a Božiu pomoc pre Ľudmilku a Patrika | Kostol sv. Jozefa - 27. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Oznamy

  • Je prvá nedeľa v mesiaci. Pozývame vás na eucharistickú adoráciu do farského Kostola sv. Michala archanjela od 15.00 s obvyklým modlitbovým programom.
  • V sobotu (30. 9.) a v nedeľu (1. 10.) si môžete pred hlavným oltárom uctiť relikviu – kamienok z jaskyne v Gargane (Taliansko), kde sa v 5. storočí zjavil archanjel Michal. Je to tzv. relikvia ex petra de loco apparitionis (zo skaly miesta zjavenia). Relikvie si uctievame, lebo cez svätých nás privádzajú (sú prostriedok) k Bohu, ktorému jedinému sa klaniame. Za relikviu z Gargana, ktorá je vložená do levického ónyxu, ďakujeme Rádu rytierov sv. Juraja. Nech sv. Michal oroduje za nás!
  • Katechézy pred prvým svätým prijímaním sú každú stredu vo fare od 16.30 do 17.30.
  • Katechézy pre birmovancov budú bývať od 9.10. vždy v jeden deň týždňa vo fare, pričom konkrétny deň závisí od zaradenia do skupinky, okrem prvopiatkových týždňov, kedy majú vo farskom Kostole sv. Michala možnosť pristúpiť k sviatosti zmierenia a zúčastniť sa svätej omše o 18.00.
  • Máme prvopiatkový týždeň. K sviatosti zmierenia môžete pristúpiť v stredu, štvrtok a piatok od 16.00. Ku chorým domov pôjdeme v obvyklých časoch.
  • V mesiaci október, ktorý je osobitne zasvätený Ružencovej Panne Márii vás povzbudzujeme k intenzívnejšej modlitbe posvätného ruženca v spoločenstve každé ráno po rannej svätej omši, v sobotu a v nedeľu pred svätou omšou a každý večer o 17.15. Touto modlitbou môžeme získať pri splnení podmienok úplné odpustky. Modlitba je našou silnou zbraňou na vyprosenie veľkých milostí.
  • Srdečne ďakujeme za milodary, ktoré nám posielate na farský účet: SK18 0900 0000 0000 2861 1284
  • Oznamy nájdete aj na našej webovej stránke www.faralevice.sk

Ján Bednár, farár, dekan

Odkaz na zdrojovú stránku: http://www.faralevice.sk/

Pozvánky