Úmysly

Pondelok

06:30 † Miroslav, Vladimír, rodičia a živá rodina; † rodičia Oľga a Vojtech, starí rodičia z oboch strán |

Utorok

18:00 † manžel, rodičia z oboch strán, starí rodičia a živá rodina; † rodina Svoreňová, Murínová, Rybáriková, starí rodičia a živá rodina; † rodičia Matej a Gizela Mikovci (otec Paľko) |

Streda

06:30 † rodina Výbochová; † rodičia, bratia, sestra a živá rodina |

Štvrtok

18:00 † Anna Párničanová (30. deň); † Ján Patrnčiak (30. deň); † Margita Sandová (30. deň) |

Piatok

08:00 † Rudolf Nociar, Ján Krempaský, rodina Meňušová a živá rodina |
18:00 † Jozef Gajdoš a živá rodina |

Sobota

07:30 | Sv. omša je spojená aj s adoráciou a prednáškou.
18:00 † Jozef Lukáč (30. deň); † Ondrej Gregáň (1. výročie); † Mária Víbošťoková, otec, Anka, starí rodičia a živá rodina (otec Paľko) |

Nedeľa

07:30 † Michal a Mária Bartíkovci, deti Mária, Pavel a živá rodina |
09:00 † Jozef Šnajder (pohrebná) |
10:30 † Marianka, Janka a Timko |

Oznamy

  • Možnosť svätej spovede bude v tomto týždni v pondelok od 07.00 hod., v stredu a v piatok od 17.00 hod.
  • Všetkých prvopiatkových v domácnostiach navštívime: pán farár vo štvrtok a v piatok a pán kaplán v piatok.
  • Na prvý piatok bude obvyklá celodenná poklona od 09.00 hod. do 18.00 hod.
  • V piatok večer bude sv. omša pre deti.
  • V dňoch 6. a 7. 10. bude v Banskej Bystrici – Badíne duchovná obnova pre birmovancov. Prosíme rodičov, ktorí môžu pomôcť s odvozom a dovozom, aby sa ozvali na č. 0905 806 764. Odchod je v piatok večer o 18.00 hod., návrat v sobotu okolo 16.00 hod. Skladáme sa po 10 €.
  • V sobotu 7.10. bude sv. omša aj doobeda o 9.30 hod. Bude ju slúžiť páter Tomáš. Sv. omša je spojená aj s adoráciou a prednáškou. Je otvorená pre všetkých.
  • V sobotu 7.10. chcú uzavrieť sviatosť manželstva Šimon Povalač a Katarína Kleniarová.
  • Na budúcu nedeľu po sv. omšiach budú Dcéry kresťanskej lásky ponúkať perníky za dobrovoľný príspevok. Výťažok sa použije na opravu strechy v DSS Nádej.
  • Prvé sv. prijímanie bude v našej farnosti 26.5.2024
Odkaz na zdrojovú stránku: https://rkfu.webnode.sk/

Pozvánky