Úmysly

Pondelok

06:00 † Anna, Emil a Slavomil | Bazilika Minor - Svätých anjelov strážcov (spomienka)
08:30 † Vojtech a Jozef | Bazilika minor - Svätých anjelov strážcov (spomienka)
18:00 † Zuzana, Ján, Mária a Ján | Bazilika minor - Svätých anjelov strážcov (spomienka)

Utorok

06:00 † Ján | Bazilika minor
08:30 za mier a pokoj vo svete | Bazilika minor
18:00 Na úmysel celebranta | Bazilika minor - Rádio Lumen
18:00 | Malý Slavkov

Streda

06:00 † Štefan, Alžbeta a Igor | Bazilika minor - sv. Františka Assiského (spomienka)
08:30 za upevnenie rodín | Bazilika minor - sv. Františka Assiského (spomienka)
18:00 † Blažena (výročná) | Bazilika minor - s účasťou mládeže a birmovancov - sv. Františka Assiského (spomienka)
18:00 | Stráne pod Tatrami - sv. Františka Assiského (spomienka)

Štvrtok

06:00 ZBP Martin, Viktória, Martin a Magdaléna | Bazilika minor
08:30 za nové kňazské a rehoľné povolania | Bazilika minor
17:00 Eucharistická adorácia | Bazilika minor
18:00 ZBP pre Magdalénu (90r.ž.) | Bazilika minor

Piatok

06:00 † Štefan a Jozefína | Bazilika minor - O Najsvätejšom Srdci Ježišovom (votívna) – prvý piatok v mesiaci
08:30 † Andrej, Rozália, František a Anna | Bazilika minor - O Najsvätejšom Srdci Ježišovom (votívna) – prvý piatok v mesiaci
16:30 poďak. za 35r. manželstva Tibora a Alžbety/s účasťou detí | Bazilika minor - O Najsvätejšom Srdci Ježišovom (votívna) – prvý piatok v mesiaci
18:00 † Katarína | Bazilika minor - O Najsvätejšom Srdci Ježišovom (votívna) – prvý piatok v mesiaci
18:00 | Malý Slavkov - O Najsvätejšom Srdci Ježišovom (votívna) – prvý piatok v mesiaci
18:00 | Stráne pod Tatrami - O Najsvätejšom Srdci Ježišovom (votívna) – prvý piatok v mesiaci

Sobota

06:00 † Štefan s rodinou | Bazilika minor - Ružencovej Panny Márie (spomienka) /Fatimská pobožnosť po sv. omši
18:00 † Jozef a Mária | Bazilika minor

Nedeľa

06:30 Za Boží ľud | Bazilika minor - 27. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
08:00 Za Boží ľud | Bazilika minor - 27. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
10:00 poďak. za výr. manž. Miroslava a Slavomíry, Ernesta a Marty | Bazilika minor-KTV - 27. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
09:00 Za Boží ľud | Cirkevná základná skola - 27. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
15:00 Októbrová pobožnosť | Bazilika minor
16:00 ZBP pre Teréziu s rodinou | Bazilika minor - 27. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
18:30 Za Boží ľud | Bazilika minor - 27. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
09:00 | Stráne pod Tatrami - 27. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
08:00 | Malý Slavkov - 27. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
09:30 | Malý Slavkov - 27. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Oznamy

FARNOSŤ KEŽMAROK – 26. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ, 1.10.2023

OKTÓBROVÉ POBOŽNOSTI A ÚPLNÉ ODPUSTKY

Začal mariánsky mesiac október. Vždy pol hodiny pred večernou sv. omšou sa modlíme posvätný ruženec. V nedele o 15:00 hod. a štvrtky o 17:00 je októbrová pobožnosť súčasťou adorácie. Rozpis jednotlivých ruží je na nástenke. Na záver každej sv. omše v októbri sa pred oltárom modlíme pobožnosť pri obraze Panny Márie, Matky Cirkvi. Tí, čo sa modlia ruženec v kostole, v rodine, alebo v nábožnom združení, môžu získa úplné odpustky. Podmienky: 1. Celý jeden ruženec (5 desiatkov); 2. K modlitbe treba pridá nábožné rozjímanie o tajomstvách; 3. Pri verejnom recitovaní je potrebné vysloviť tajomstvá podľa zaužívaného zvyku.

MODLITBA K MATKE CIRKVI

Počas mesiaca október sa na konci každej svätej omše modlíme krátku modlitbu k Matke Cirkvi, ktorej obraz je umiestnený pred oltárom v našich kostoloch.

MODLITBA VEŠPIER DO RÁDIA LUMEN

Od pondelka 2. októbra do piatku o 19:30 hod. a v sobotu o 20:00 hod. sa budeme v bazilike modliť vešpery, ktoré v priamom prenose bude vysielať rádio Lumen. Pridajte sa k nám v tejto modlitbe Cirkvi. Príďte sa pomodliť spolu s nami do baziliky alebo sa ich modlite s rádiom Lumen.

FATIMSKÁ SOBOTA

Všetkých mariánskych ctiteľov pozývame na pobožnosť k Fatimskej Panne Márii, ktorá bude v sobotu 7. októbra v deň spomienky na Ružencovú Pannu Márie v bazilike po skončení rannej sv. omše, ktorá sa slávi o 6:00 hod.

MEDOVNÍKOVÁ“ ZBIERKA BOJ PROTI HLADU

V túto nedeľu (1.10.) a potom následne celý týždeň bude prebiehať v našej farnosti tradičná zbierka Boj proti hladu, organizovaná Vincentskou rodinou. Zbierku môžete podporiť finančným príspevkom za medovníkové srdiečko. Srdiečka budú položené vzadu pri oboch vchodoch Baziliky. Môžete si vziať i letáčik, ktorý Vás poinformuje, kde konkrétne poputuje pomoc, ktorú ste poskytli a taktiež o ďalších možnostiach podpory tejto Zbierky. Výťažok Zbierky pomáha misiám, na ktorých pôsobia sestry Vincentky, Satmárky a pátri Vincentíni. Nech Pán odmení dobrotu a štedrosť Vašich sŕdc!

VYSLUHOVANIE SVIATOSTI ZMIERENIA

BAZILIKA MINOR SV. KRÍŽA, KEŽMAROK

PONDELOK         5:30 – 5:55 8:00 – 8:25 —- 17:30 – 17:55

UTOROK              5:30 – 5:55 8:00 – 8:25 —- 17:30 – 17:55

STREDA               5:30 – 5:55 8:00 – 8:25 —- 17:30 – 17:55

ŠTVRTOK             5:30 – 5:55 8:00 – 8:25 10:00 – 11:55 15:00 – 17:55

PIATOK                5:30 – 5:55 8:00 – 8:25 10:00 – 11:55 15:00 – 17:55

SOBOTA              5:30 – 5:55 —- —- 17:30 – 17:55

STRÁNE P. T.

STREDA 17:30 – 17:55

MALÝ SLAVKOV

——————–

DÔLEŽITÉ JE NA PRVÝ PIATOK ÍSŤ NA SVÄTÉ PRIJÍMANIE. NA SVÄTÚ SPOVEĎ JE MOŽNÉ ÍSŤ AJ V DŇOCH PRED SAMOTNÝM PRVÝM PIATKOM.

ĎALŠIE EKUMENICKÉ PODUJATIE „ZEM (ZAS)ĽÚBENÁ“

Tri kresťanské cirkvi v Kežmarku – Rímskokatolícka cirkev, Gréckokatolícka cirkev a Evanjelická cirkev pripravili v spolupráci s mesto Kežmarok sériu ekumenických podujatí, v ktorých sa zamerajú na históriu, kultúru a odkaz Židov pod Tatrami. Do pozornosti dávame najbližší termín podujatia v utorok 3. októbra o 18:00 v kine Iskra. Hosť Matej Beránek z Múzea holokaustu v Seredi, bude rozprávať na tému: „ Prvá vlna transportov zo Slovenska.“ Na plagátoch pri bazilike a na webstránke farnosti nájdete uvedené aj ďalšie pripravované podujatia, ktoré vyvrcholia Kajúcou tryznou 7. novembra 2023.

POZÝVAME VÁS DO KINA NA FILM O MATKE TEREZE

Srdečne Vás pozývame do kina na film „MATKA TEREZA A JA.“ Odvysiela ho kino Iskra v Kežmarku v sobotu 7. októbra a vo štvrtok 12. októbra vždy o 19:00 hod. Film zachytáva 12 rokov zo života známej rehoľnice a svätice Matky Terezy z Kalkaty. Recenziu na film si môžete prečítať v najnovšom vydaní Katolíckych novín. Cena lístku je 6,-EUR. Pre dôchodcov a študentov je zľavnený lístok 5,- EUR

DETI POZÝVAME NA SV. OMŠE O APOŠTOLOVI PAVLOVI

Pozývame všetky deti našej farnosti na sv. omše za účasti detí, ktoré sa slávia každý piatok o 16:30 hod. v bazilike. S deťmi si rozprávame životný príbeh apoštola Pavla. Na deti čaká prekvapenie, keď na detskú sv. omšu vždy príde niektorý z priateľov apoštola Pavla. Deti dostanú na záver sv. omše biblickú postavu. Na tieto sv. omše pozývame zvlášť tie deti, ktoré v tomto školskom roku pristúpia k 1. sv. prijímaniu a samozrejme ich rodičov, súrodencov a starých rodičov.

SVÄTÉ OMŠE S ÚČASŤOU MLÁDEŽE A BIRMOVANCOV

Pozývame všetkých birmovancov a mladých našej farnosti na sv. omše s účasťou mladých každú stredu o 18:00 hod. v bazilike. Pripomíname, že pre birmovancov sú tieto sv. omše povinné! Tešíme sa na Vás.

POZÝVAME MANŽELOV NA DUCHOVNÚ OBNOVU

Pozývame manželov na Program Amoris, ktorý sa uskutoční v sobotu a v nedeľu popoludní 14. a 15. októbra v priestoroch cirkevnej školy v Kežmarku. Program vždy začína o 14:00 hod. Je zameraný na posilnenie manželstva, lepšie pochopenie manželského partnera a posilnenie vzájomnej dôvery. O deti sa počas programu postarajú animátori. Je potrebné sa zaregistrovať do 8. októbra na stránke www.amoris.sk.

POZÝVAME VÁS NA KONCERT

V rámci 27. medzinárodného hudobného festivalu MUSICA NOBILIS Vás srdečne pozývame na koncert, ktorý sa uskutoční v pondelok 9. októbra o 19:00 hod. v Mariánskom kostole v Kežmarku. Vstupné je dobrovoľné.

STOLOVÝ KALENDÁR S TEMATIKOU SVÄTEJ ZEME

Ponúkame Vám praktický stolový kalendár s nádhernými fotkami Svätej zeme. Môžete si ho zakúpiť pri východe z baziliky. Cena je 3,50,- EUR.

AUTOBUS NA BISKUPSKÚ VYSVIACKU

Z našej farnosti organizujeme 21. októbra 2023 autobus na biskupskú vysviacku nášho pána farára Mons. Františka Trstenského. Záujemcovia o spoločnú dopravu na vysviacku si môžu bližšie informácie prečítať na nástenke Baziliky.

„„MODLITBA S EVANJELIOM…“

Dve farnosti – Kežmarok a Rozkvet v Považskej Bystrici pravidelne ponúkajú aktivitu „MODLITBA S EVANJELIOM“. Pred každou nedeľou zverejníme na webstránke našej farnosti v časti „Blog“ ako aj na sociálnych sieťach modlitbu inšpirovanú nedeľným evanjeliom. Modlitba je vždy spojená s obrazom, ktorý symbolizuje Ježišovo posolstvo vyjadrené v evanjeliu danej nedele. Modlitbu s evanjeliom sa môžu pomodliť jednotlivci ako aj rodiny a spoločenstvá počas Pánovho dňa. Môžete ju šíriť prostredníctvom sociálnych sietí aj ostatným.

POČÚVAJTE NAŠE PODCASTY „KAIROS“ A „BOŽIE SLOVO MEDZI NAMI“

Na webstránke našej farnosti v časti „Blog“ náš pán farár František Trstenský pravidelne každý týždeň zverejňuje dva podcasty. V podcaste KAIROS ponúka novú sériu zamyslení, v ktorých vysvetľuje štyri základné – kardinálne čnosti. V podcaste BOŽIE SLOVO MEDZI NAMI ponúka zamyslenie nad nedeľným evanjeliom. Prajeme Vám príjemné počúvanie.

DUCHOVNÉ SLOVKO

Ježišovo podobenstvo sa sústreďuje na otázku, ktorá ťaží veriacich každej doby. Je to vzťah medzi „hovorením“ a „konaním“. Plnenie otcovej vôle pre Božieho Syna nie je len otázkou slov, ale konkrétnych skutkov. Praví synovia a dcéry nie sú tí, ktorí toho nebeskému Otcovi nasľubujú, ale tí, ktorí robia pokánie a vedia, že potrebujú Božiu milosť, otvoria sa Božiemu odpusteniu a prijímajú ho. Nemilujme Pána Boha a blížneho slovami, ale skutkami nezištnej lásky.

PODPORTE NÁS

Ďakujeme za Vašu podporu a štedrosť, aby sme aj naďalej mohli uhrádzať potrebné výdavky a pripravovať pastoračné aktivity. Aktivity našej farnosti môžete podporiť finančne prostredníctvom pokladničiek v kostoloch alebo priamo na bankový účet farnosti IBAN: SK50 1100 0000 0026 2315 8188. ĎAKUJEME!

KONTAKT

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Kežmarok Kostolné námestie 22, 060 01 Kežmarok Tel. č.: 052/452 22 20; Mobil: 0903 012 489 E-mail: farakezmarok@gmail.com

DODATOK

MODLIME SA V DOMÁCNOSTIACH K MATKE CIRKVI

Ponúkame Vám obraz Matky Cirkvi spolu s pobožnosťou, ktorú pripravili Pápežské misijné diela na Slovensku. V máji 1981 bol spáchaný atentát na vtedajšieho pápeža, dnes už svätého Jána Pavla II., ktorý vďaka Božej ochrane a orodovaniu Božej Matky prežil. Ako poďakovanie za zázračnú ochranu pápež Ján Pavol II. dal v decembri 1981 umiestniť mozaiku Matky Cirkvi na múr Apoštolského paláca v Ríme a je tam dodnes. Modlitba pred mozaikou Matky Cirkvi vo Vašich príbytkoch Vám pomôže vyjsť z vašich prílišných starostí a smútkov. Modliť sa ju môžete denne počas mariánskeho mesiaca októbra, alebo aspoň raz za týždeň. Pobožnosť s obrazom nájdete na stolíkoch pri východoch z baziliky. Dobrovoľný príspevok ponechávame podľa Vášho vlastného uváženia.

POZVÁNKA NA MODLITBY CHVÁL

V pondelok 2. októbra 2023 po večernej sv. omši v bazilike sa budeme opäť modliť modlitby chvál, ktoré zakončíme eucharistickým požehnaním. Príďte chváliť, ďakovať a prosiť nebeského Otca o potrebné dary.

LITERÁRNY KEŽMAROK AJ V PRIESTOROCH BÝVALEJ ŠKOLY

V dňoch 5. – 6. októbra 2023 sa uskutoční LITERÁRNY KEŽMAROK. Toto kultúrnospoločenské podujatie sa snaží popularizovať literatúru – čítanie a písanie cez osobnosti, ktoré žili a tvorili vďaka slávnemu lýceu v Kežmarku. Tohtoročný 58. ročník je venovaný 105. výročiu úmrtia Martina Kukučína – slovenského spisovateľa a privátneho študenta kežmarského lýcea a 50. výročiu úmrtia Alfréda Grosza –kežmarského rodáka, pedagóga, historika a prírodovedca vo štvrtok 5. októbra 2023 o 15:00 hod. bude otvorenie Literárneho Kežmarku pred budovou lýcea. Súčasťou budú aj dramatizované prechádzky mestom, po stopách literátov, ktorí v Kežmarku študovali a pôsobili. Jedna scénka sa v uvedených hodinách o 15:30, 16:30 a 17:30 odohrá v starej škole pri bazilike – dnes je to naše Pastoračné centrum Karlovka. Bude to ukážka vtedajšieho vyučovania. Všetkých záujemcov srdečne pozývame.

Odkaz na zdrojovú stránku: https://www.fara-kezmarok.sk/farske-oznamy/

Pozvánky