Úmysly

Pondelok

07:00 |
18:00 |

Utorok

07:00 |
18:00 |

Streda

07:00 |
18:00 |

Štvrtok

07:00 |
18:00 | Adorácia od 16:00
16:00 | Horelica
16:15 | Čadečka

Piatok

07:00 |
15:45 |
18:00 |

Sobota

07:00 | 6:30 Fatimská pobožnosť
18:00 |

Nedeľa

06:00 |
07:30 |
09:00 |
10:30 |
12:00 |
18:00 |
14:00 | U Veščary
09:00 | Horelica
11:00 | Čadečka

Oznamy

V duchu kresťanskej nádeje na vzkriesenie a s prosbou o modlitbu vám oznamujeme, že vo veku 70 rokov odišla do večnosti pani Anna Masárová, matka zosnulého kňaza Patrika Masára, ktorý pôsobil v Rožňavskej diecéze. Svätú omšu spojenú s pohrebnými obradmi bude celebrovať Mons. Stanislav Stolárik, rožňavský biskup, v pondelok 02.10.2023 o 14:30 vo farskom kostole sv. Bartolomeja v Čadci.

V tomto týždni je prvý piatok v mesiaci. Spovedá sa ako obvykle (pol hodiny pred sv. omšou). V piatok sa spovedá od 15:00 do 18:00, prosíme využite možnosť spovede počas celého týždňa.

Na Horelici bude spoveď vo štvrtok od 15:00, potom bude sv. omša o 16:00.

V Čadečke bude spoveď vo štvrtok od od 15:30, potom bude sv. omša o 16:15.

K starým a nevládnym pôjdeme vo štvrtok a piatok v obvyklých časoch.

Na prvý piatok sa pridáva vo farskom kostole sv. omša o 15:45, po nej bude adorácia do večernej sv. omše.

V sobotu bude pred rannou sv. omšou Fatimská pobožnosť o 6:20.

Upratovanie: ďakujeme za službu skupine: Čadca u Ševca, Kultána, Drahošanky, ako aj na Horelici a Čadečke.

Od októbra začína aj príprava dospelých, ktorí túžia prijať sviatosť krstu (katechumenát). Ak o tom uvažujete, kontaktujte nás na farskom úrade.

Milé deti chceli by sme vás pozvať na detské stretko, ktoré bude v sobotu 07.10.2023 od 14:00-15:00 v Pastoračnom centre. Tešia sa na Vás vaši animátori.

Na budúcu nedeľu bude sv. omša pri kaplnke u Veščary (Horelica) o 14:00 hod.

V sobotu 07.10.2023 vás pozývame na Púť nášho dekanátu Čadca (spolu s dekanátom Turzovka) do Rajeckej Lesnej. Začiatok je o 10:00 modlitbou sv. ruženca a o 11:00 bude slávnostná sv. omša s biskupom Tomášom. Záujemcovia sa môžu zapísať v sakristii farského kostola. Zvlášť pozývame členov ružencových spoločenstiev, nakoľko 07.10.2023 bude sviatok Ružencovej Panny Márie.

Pozývame manželov na program Amoris pre manželov, ktorý sa uskutoční v sobotu a v nedeľu popoludní 14. a 15. októbra v Pastoračnom centre v Čadci. Program je zameraný na posilnenie manželstva, lepšie posilnenie manželského partnerstva a posilnenie vzájomnej dôvery. O deti sa počas programu postarajú animátori. Viac informácií nájdete na www.amoris.sk.

Všetkým tým, ktorí budú mať v tomto týždni narodeniny, meniny alebo iné jubileum prajeme hojnosť Božieho požehnania.

Odkaz na zdrojovú stránku: www.farnost-cadca.sk/

Pozvánky