Úmysly

Pondelok

12:00 | Bytča
18:00 | Malá Bytča

Utorok

07:00 | Bytča
18:00 | Hliník n. Váhom

Streda

07:00 | Bytča
18:00 | Hlboké

Štvrtok

17:00 | Bytča – po sv. omši bude Eucharistická adorácia

Piatok

07:00 | Bytča
18:00 | Bytča

Sobota

07:00 | Bytča
18:00 | Hliník - vigília z nedele

Nedeľa

06:30 | Bytča
08:00 | Bytča
10:00 | Bytča
09:00 | Malá Bytča
11:00 | Hlboké

Oznamy

Liturgický kalendár:

Pondelok  Svätých anjelov strážcov

Streda        Sv. Františka Assiského, spomienka

Štvrtok       Sv. Faustíny Kowalskej, ľub. spomienka

Sobota        Ružencovej Panny Márie

 

Prvý piatok: V tomto týždni bude Prvý piatok v mesiaci. Spovedať budeme pred každou sv. omšou v týždni v Bytči pol hodiny, na filiálkach hodinu. V piatok spovedáme v Bytči od 16:00 hod., zároveň bude vyložená Eucharistia k adorácii. Povzbudzujem k sv. spovedi našich štvrtákov (v slovníčku si môžu značiť prvé piatky) a tiež našich birmovancov.

K dispozícii sú už USB kľúče  s fotkami a videom zo sviatosti birmovania (24. júna 2023).Kto si ich objednal, môže si ich zobrať v sakristii farského kostola.

Modlitba posvätného ruženca: Mesiac október je venovaný úcte Panne Márii zvlášť cez modlitbu posvätného ruženca. Pozývame Vás k tejto modlitbe vždy pred sv. omšou, v rodinách, v spoločenstvách ale aj individuálne. Pri modlitbe aspoň piatich desiatkov môžeme získať úplné odpustky.

Program Amoris pre manželovNaša farnosť v spolupráci s n.o. Rodinkovo, vás pozývajú na program Amoris pre manželov. Je to cyklus motivačných prednášok pre manželov s cieľom lepšieho poznania a pochopenia manželského partnera, posilnenia dôvery v manželskom vzťahu. Pôjde o víkend: 14.-15. októbra 2023 od 14:00 do 17:30 hod. na ZŠ na ul. Mieru v Bytči. O deti sa vám postarajú animátori. V nedeľu je tam dokonca možnosť nahlásiť si aj obed. Kvôli organizačným veciam sa treba prihlásiť najneskôr do 8. októbra na web stránke: www.amoris.sk.  Bližšie info na plagáte vo výveske alebo na našej web stránke.

Výročie požehnania chrámu v HlbokomTento rok v októbri slávime 30. výročie požehnania filiálneho Kostola Sedembolestnej Panny Márie. Pontifikálnu sv. omšu na budúcu nedeľu v Hlbokom n. Váhom o 11:00 hod. bude sláviť J. E. Mons. František Rábek, ordinár OS a OZ SR, ktorý tento kostol v roku 1993 požehnal.  (Pozývame vás i duchovne dobre sa pripraviť na túto slávnosť práve sv. spoveďou).

Poďakovanie: Ďakujeme všetkým, ktorí konajú službu v našich kostoloch a tým, ktorí sa starajú o výzdobu a čistenie kostola; vďaka za akúkoľvek pomoc, obety a milodary. 

V Hliníku n. Váhom sa tento týždeň podarilo vymaľovať interiér kaplnky a vymeniť okno. Ďakujeme všetkým, ktorí ste podporili toto dielo milodarom alebo vašou konkrétnou službou. Nech Vám to dobrý Pán odmení.

Blahoželáme všetkým oslávencom, vyprosujeme im od Pána Boha, na orodovanie Sedembolestnej Panny Márie a Všetkých svätých, veľa milostí, zdravia, úspechov a po smrti Nebeské kráľovstvo.

Odkaz na zdrojovú stránku: http://bytca.fara.sk/o-nas/farske-oznamy/

Pozvánky