Úmysly

Pondelok

18:30 + rodičia Karol a Mária a starí rodičia z oboch strán |

Utorok

06:30 + brat Pavol, rodičia Anton a Magdaléna |
18:30 Za zdravie a Božie požehnanie pre Karola, Mariana a pokoj v rodinách |

Streda

06:30 Za zdravie a Božie požehnanie pre Zojku, Lauru, Adamka, celú rodinu a za duše v očistci |
17:30 + brat Robert a + rodičia Kaiseroví a Selepčenioví |

Štvrtok

06:30 + brat Jozef a za pozostalú rodinu |
18:30 Za posvätenie kňazov a nové kňazské povolania |

Piatok

06:30 rodičia Mária, Václav, brat, švagor |
18:30 Za šťastný priebeh operácie a na úmysel |

Sobota

08:00 Za živých a + členov ružencového bratstva |
16:00 Kaplnka sv. Cyrila a Metoda (nemocnica) |

Nedeľa

08:00 + rodičia a súrodenci |
09:30 Za farníkov |
11:00 + Angela a Jozef a + starí rodičia; + manžel Ján |
18:30 Za zdravie a Božie požehnanie a dary D.S. pre vnučku Elu s mamou Luckou a Máriu a Lýdiu s deťmi a rodinami |

Oznamy

OZNAM PRE DETI A PRVOPRIJÍMAJÚCICH

V stredu 4.10. bude detská sv. omša. Nácvik spevu detí bude o 16.45 v pastoračke.
Po sv. omši bude prvá katechéza pre prvoprijímajúcich a ich rodičov. Účasť rodičov a ich detí je nutná.

OZNAM PRE BIRMOVANCOV

Vo štvrtok 5.10. bude ďalšia katechéza birmovancov. Začíname sv. omšou o 18.30.

PRVÝ ŠTVRTOK

Na prvý štvrtok 5.10. vás pozývame o 17.15 na modlitby za nové kňazské povolania a posvätenie kňazov. Modlitby pred Najsvätejšou Sviatosťou Oltárnou budú viesť Služobníci Ježišovho Veľkňazského Srdca.

PRVÝ PIATOK – SVIATOSŤ ZMIERENIA

Spovedať pred prvým piatkom budeme vo štvrtok 5.10. od 17.00 do 19.00 a na prvý piatok 6.10. od 17.00 do 19.00. V iné dni spovedáme ako zvyčajne.

FATIMSKÁ SOBOTA

V sobotu 7.10. bude v našom farskom kostole “fatimská sobota” o 7.00 hod. Po sv. omši bude krátke stretnutie v pastoračke s výmenou tajomstiev.

ZAPISOVANIE ÚMYSLOV SV. OMŠÍ

Úmysly sv. omší na mesiac NOVEMBER 2023 budeme zapisovať v pondelok 2.10. po večernej sv. omši.

OZNAMY ARCIBISKUPSTVA

V stredu 4. októbra 2023 o 19.00 sa bude v Katedrále sv. Martina konať modlitbové stretnutie spôsobom Lectio divina, ktoré bude viesť bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský. Stretnutie má názov: Urobme človeka na náš obraz (Gn 1,26) – O človeku stvorenom na obraz živého Boha (Gn 1,24-31).

Ak túžiš prehĺbiť svoj vzťah k Svätému Písmu, naučiť sa duchovne rozlišovať, mať pri sebe duchovné sprevádzanie a tak odhaľovať Božiu vôľu vo svojom živote, tak ťa pozývame na Kurz Samuel. Je určený mladým slobodným ľuďom vo veku od 19 do 30 rokov. Kurz Samuel bude prebiehať v Bratislave. Naplánovaných je 9 stretnutí, raz do mesiaca, ako aj duchovné cvičenia či spoločná púť. Viac informácií nájdeš na stránke kurzsamuel.sk . Prihlásiť sa je možné do 12. októbra 2023.

Odkaz na zdrojovú stránku: Fara Lúky (faraluky.sk)

Pozvánky