Úmysly

Pondelok

18:30 + Karol Čupka, Michal Orlický a krstní rodičia / + manžel Peter Kostolanský, rodičia Ján a Mária Encingeroví a matka Eva | Svätých anjelov strážcov, spomienka

Utorok

08:00 + z rodiny Maslenovej, Ondrušovej a Adamovej |
18:30 Za duše v očistci |

Streda

08:00 Za zdravie a Božie požehnanie pre synov a ich rodiny |
18:30 + manžel Michal a rodičia Jozef a Olympia Farenzenoví | sv. Františka Assiského, spomienka

Štvrtok

08:00 Za zdravie, Božie požehnanie a dary Ducha Svätého pre našich kňazov Andreja a Mareka | sv. Faustíny Kowalskej, panny, ľubovolná spomienka
18:30 + otec Jozef |

Piatok

08:00 Za zdravie a Božiu pomoc pre mamu Máriu a za + rodičov |
18:30 + rodičia Pavlína a Štefan Krajčíroví, manžel George a brat Miroslav |

Sobota

08:00 Za živých a mŕtvych členov ružencového bratstva | . Ružencovej Panny Márie, spomienka

Nedeľa

08:00 + rodičia Valkoví |
09:30 + Andrej Rehánek |
11:00 Za farnosť |
18:30 + Gitka Brokešová, Mária a Viktor Hánioví |

Oznamy

• Bohoslužby v týždni – v pondelok 18:30, utorok až piatok 8:00
a 18:30, sobota 8:00, nedeľa 8:00, 9:30, 11:00 a 18:30.
• Celodenná adorácia – Vo štvrtok 5. 10. 2023 je v našej farnosti
celodenná adorácia. Sviatosť oltárna bude vyložená k poklone po
rannej sv. omši a adorácia bude ukončená pred večernou sv.
omšou. Pozývame vás všetkých počas dňa ku chvíľke ticha,
zastavenia pri Pánovi. Na nástenke vo vchode do kostola je
tabuľka, do ktorej sa môžete zapísať, kedy by ste prišli počas dňa.
• Prvý piatok a sobota – V nasledujúcom týždni je prvý piatok
a prvá sobota mesiaca október. Spovedáme pred každou sv.
omšou, vo štvrtok a piatok aj počas večerných sv. omší. V sobotu
začíname o 7:00 pobožnosťou fatimskej soboty.
• Október, ružencový mesiac – V mesiaci október vás pozývame
k spoločnej modlitbe posvätného ruženca. Každý piatok pred
večernou sv. omšou bude modlitbu viesť nejaké spoločenstvo
z našej farnosti. Tento piatok 6.10. to bude spoločenstvo Modlitieb
matiek.
• Nácvik pred detskými sv. omšami – Pozývame všetky deti, ktoré
by sa chceli zapojiť do spevu či hrania na detských sv. omšiach
v nedeľu na nácvik, ktorý začne o 8:50 v domčeku.
• Púť za svetlom radosti – Spoločenstvo Nová nádej v spolupráci s
bratmi Pavlínmi pozývajú rozvedených a manželov žijúcich v
manželskej odluke na Púť za svetlom radosti, ktorá sa uskutoční
14. októbra 2023 v Bazilike Sedembolestnej Panny Márie v
Šaštíne.

Odkaz na zdrojovú stránku: https://www.devinska.fara.sk/

Pozvánky