Úmysly

Pondelok

07:00 + Vojtech a Mária Klementovičová | Bojnice

Utorok

16:30 + Ján, Františka, Vladimír a Františka | Dubnica
17:30 + Genovéva a Viliam Schnírer | Bojnice

Streda

16:30 na úmysel | Šutovce
17:30 + Milan a syn Ľubomír | Bojnice

Štvrtok

17:30 + Leopold, Žofia, deti, zaťovia a pravnuk | Bojnice

Piatok

16:30 + Jozef Gajdoš a rodičia z oboch strán | Dubnica
17:30 + Jaroslav Havír | Bojnice

Sobota

17:30 + Norika Pastová | Bojnice

Nedeľa

07:00 + z rodiny Markovej | Bojnice
08:30 + rodiny Srnová a Hrdá | Šútovce
08:30 + Veronika a Šimon, syn František a vnučka Michaela | Dubnica
10:00 za farnosť | Bojnice
17:30 + Gabriela a Vojtech Pipíškovci a rodičia z oboch strán | Bojnice

Oznamy

Farské oznamy:

Dnes /v nedeľu/ popoludní bude vo farskom kostole o 14.00 h. prvonedeľná  pobožnosť

a o 15.00 h. vo fare duchovná obnova Rodiny Nepoškvrnenej.

V utorok o 16.30 h. bude vo farskom kostole Večeradlo.

Spovedanie pred prvým piatkom:

Dubnica – utorok – od 15.45 h.,

Šutovce – streda – od 16.00 h.,

Bojnice – štvrtok – od 16.30 h.,

                piatok – od 16.00 h.

Spovedanie chorých v penzióne vo štvrtok dopoludnia, po domoch v piatok dopoludnia.

V piatok bude vo farskom kostole od 16.00 h. adorácia.

V sakristii každého kostola v našej farnosti si môžete zakúpiť stolový kalendár na rok 2024, ktorý vydala Rodina Nepoškvrnenej. Cena kalendára je 2 €.

                                                                                                            Anton Eliaš, farár

Tel.: 046/543 96 41, e-mail: bojnice@fara.sk, i-net: http://www.fara.sk/bojnice

Odkaz na zdrojovú stránku: http://www.bojnice.fara.sk

Pozvánky