Úmysly

Pondelok

06:30 + manželia Eva a Pavol | Sv. anjeli strážcovia
17:30 + Jozef - 30. výročie, mama, Anna a sestra Mária |

Utorok

06:30 Za + rodičov a ich deti |
17:30 + synovci Miroslav a Peter |

Streda

06:30 Prosba o Božiu pomoc a dar viery pre manželov | Sv. František Assiský
17:30 + manžel, rodičia a starí rodičia z oboch strán |

Štvrtok

06:30 + manžel a rodičia | Sv. Faustína Kowalska
17:30 + kmotra Marienka - pri 5. výročí úmrtia | + adorácia

Piatok

06:30 + Eugen, dcéra Janka a súrodenci Zuzana a Marián | O najsvätejšom Srdci Ježišovom
17:30 + Jána Helena |

Sobota

06:30 Za zomrelých farníkov | Ružencovej Panny Márie
10:00 Za všetkých birmovancov | (sviatosť birmovania)
17:30 + Zlatica – za spásu jej duše |

Nedeľa

07:00 + Ondrej | DVADSIATA SIEDMA NEDEĽA
08:15 Za všetkých farníkov |
09:30 + Ján a rodičia |
11:00 Na úmysel kňaza |
18:00 + z rodiny Stloukalovej, Kollarikovej a Frimmovej |

Oznamy

 • O upratanie kostola poprosím skupinu č. 6.
 • Deti si môžu vydvihnúť nálepky v sakristii.
 • Dnes pozývame deti na eRko stretko, ktoré bude o 15.00 hod., teda o hodinu neskôr, ako zvyčajne.
 • Mariánske večeradlo bude v utorok o 16.30 v kostole.
 • V utorok po večernej sv. omši bude v kostole stretnutie birmovancov.
 • Prihlášky pre deti, ktoré sa budú chystať v tomto školskom roku na prvé sväté prijímanie, sú k dispozícii v sakristii kostola. Vyplnené ich prosíme prineste na faru alebo osobne nám kňazom najneskôr do 15. októbra.
 • Mesiac október je i mesiac modlitby sv. ruženca, pozývame k tejto modlitbe. Pri Panne Márii bude sklenená nádoba do ktorej budete môcť vhadzovať lístky so svojimi úmyslami na modlitbu. Počas Mariánskeho večeradla sa budeme modliť na tieto úmysly. Perá a papiere na napísanie úmyslu sú no bočnom stolíku.
 • V piatok je prvý piatok v mesiaci, od 16.00 bude vyložená oltárna Sviatosť k poklone a budeme k dispozícii na sv. spoveď. Pozývame zvlášť birmovancov, birmovných rodičov a ich rodinných príslušníkov.
 • V sobotu bude v našej farnosti o 10.00 vyslúžená za účasti o. biskupa sviatosť birmovania. Prosím o modlitby za našich birmovancov.
 • Pozývame matky z hnutia Modlitby matiek na stretnutie do kostola v BB – Sásová (Saleziáni), ktoré bude 07. 10. 2023. Bližší program na nástenke.
 • Dnes bude prvonedeľná zbierka.
Odkaz na zdrojovú stránku: http://www.foncorda.fara.sk/

Pozvánky