Úmysly

Pondelok

17:30 | Senec / maď. / TP
18:30 + Jozef a Elena Grosschmidtoví, st. rodičia z oboch strán | Senec / slov. / MF

Utorok

06:00 | Senec / maď. / TP
17:00 | Sv. Martin / slov. / RH
18:30 + Štefan Šalkovič – 2. výročie úmrtia | Senec / slov. / PM

Streda

06:30 + Ján a Žofia Krištofičoví, starí rodičia z oboch strán | Senec / slov. / PM
17:00 | Senec / maď. / TP
18:00 + Miloslav Križan | Senec / slov. / MF

Štvrtok

17:30 | Senec / maď. / TP
18:30 | Tureň / maď. / TP
18:30 + rodičia Podolskí, vnúčatá Kristínka, Tomáš Turčekoví | Senec / slov. / PM

Piatok

17:30 | Senec / maď. / TP
18:30 Prosba za Božie požehnanie a ochranu pre Michala s manželkou | Senec / slov. / MF

Sobota

17:30 | Senec / maď. / TP
18:30 Za zdravie rodiny Kubišovej, Horváthovej | Senec / slov. / PM

Nedeľa

07:00 Za farníkov | Senec / slov. / PM
08:15 | Senec / maď. / TP
08:15 | Tureň / slov. / MF
09:30 | Tureň / maď. / TP
09:30 + Michal Ležák, rodičia a súrodenci | Senec / slov. / PM
11:00 | Senec/ maď. / TP
11:00 | Sv. Martin / slov. / RH
18:30 + sestra Beata – 20. výročie úmrtia | Senec / slov. / MF

Oznamy

PM – o. Pavol Mikula, TP – o. Tamás Pammer, MF – o. Michal Fratrič, RH – o. Rudolf Hudek

Ostatné oznamy:

 • ŠTVRTKOVÁ ADORÁCIA – Štvrtková adorácia bude od 14:00. 
 • FESTIVAL DUCHOVNEJ HUDBY – V sobotu 30.9. po večernej Sv. omši vo farskom kostole bude o 19:30 otvárací koncert Festivalu duchovnej hudby za účasti: Zbor ZUŠ a organ Richard Vörös.
 • OKTÓBROVÝ RUŽENEC – V mesiaci októbri sa spoločne modlíme ruženec pred večernými slovenskými Sv. omšami. Pozývame jednotlivé stavy, aby sa predmodlievali. V pondelok ženy, v utorok muži, v stredu deti, vo štvrtok birmovanci, v piatok mladí a miništranti, v sobotu seniori a v nedeľu rodiny. Pozývame aj do spoločnej rodinnej modlitby ruženca.
 • PRIHLASOVANIE NA 1.SV. PRIJÍMANIE – môžu sa prihlasovať deti 3. ročníka, prípadne staršie, ktoré ešte nemajú 1SP. Je potrebné vyplniť prihlášku (či na fare, alebo stiahnuť
  na www.farasenec.sk, alebo www.krestanko.sk). Kto bol pokrstený mimo farnosti Senec, potrebuje priniesť aj krstný list. Prihlášku treba priniesť osobne do tohto piatka 29.9.2023 na faru v úradných hodinách. 
 • PRÍPRAVA KATECHUMENOV Pozývame dospelých záujemcov, ktorí by si chceli dorobiť sviatosti: krst, sv. prijímanie, birmovanie, aby sa zahlásili na fare v úradných hodinách.
 • DUCHOVNÁ OBNOVA RUŽENCOVÉHO BRATSTVA – V sobotu 7.10. od 8:20 vo farskom kostole. Duchovnú obnovu povedie dominikán P. Tadeáš Horváth, OP. Program je na výveske.
 • BURZA ŠKOLSKÝCH POTRIEB PRE DETI – Charita Senec pozýva rodičov v stredu 27.9. od 17:00 do 20:00 do pastoračného centra, kde si môžete prevziať školské potreby, ktoré vášmu dieťaťu chýbajú.
 • FARSKÝ PLES – POZVÁNKA PRE ORGANIZÁTOROVMladí z farnosti srdečne pozývajú všetkých farníkov na farský ples, ktorý sa uskutoční dňa 13. januára 2024 v sále Strednej odbornej školy automobilovej a podnikania na Kysuckej 14 v Senci. Podrobné informácie
  o plese a predaji lístkov budú zverejnené onedlho. Tešíme sa na spoločne strávený čas
  v kruhu spoločenstva. 
 • DETSKÉ STRETKO – Opäť pozývame žiakov 4.-7. ročníka na stretko do pastoračného centra v piatok 29.9. od 17:00 do 18:20, dá sa potom ísť aj s animátormi na sv. omšu.
 • OZNAM SLH – Spoločenstvo Ladislava Hanusa otvára ďalší ročník formačno-akademického programu, ktorý sa zameriava na intelektuálny rast vo viere a poznanie kresťanského života v kontexte spoločenstva mladých kresťanov. Program prebieha prostredníctvom diskusných seminárov k originálnym textom veľkých autorov kresťanskej kultúry na rôzne témy spoločenského a kresťanského života. Prihlasovanie je možné do konca septembra. Viac informácií nájdete na stránke www.slh.sk  alebo na ich facebooku.
 • FARSKÁ KNIŽNICA – Dnešnú nedeľu je otvorená farská knižnica v pastoračnom centre od 8:00 do 11:00.
 • „MINIMANŽELÁKY“ – Pozývame manželov na Program Amoris pre manželov, ktorý sa uskutoční v sobotu a v nedeľu popoludní 14. a 15. októbra v pastoračnom centre. Program je zameraný na posilnenie manželstva, lepšie pochopenie manželského partnera a posilnenie vzájomnej dôvery. O deti sa počas programu postarajú animátori. Viac info na www.amoris.sk, a na plagáte. Prihlasovanie len do 8.10. na tejto stránke!
Odkaz na zdrojovú stránku: https://www.farasenec.sk/

Pozvánky