Úmysly

Pondelok

06:30 + Lukáč, Mária, Betka a starí rodičia |
16:30 Hálából Isten és Szűzanya tiszteletíre az elmúlt 70 évért | v maďar.jazyku
17:30 + Jolana, Juraj, Július a + z rodiny Chrapaňovej |

Utorok

06:30 Poďakovanie Bohu za dožitých 73 rokov života | Sv. Kozmu a Damiána, mučeníkov Ľubovoľná spomienka
16:30 + Anna, Zoltán | v maďar.jazyku
17:30 + Ján, Jaroslav, Paulína |

Streda

06:30 + Mária, Flórián, Mária, Urban | Sv. Vincenta de Paul, kňaza Spomienka
16:30 Egészségért, Isten áldasáért egy illető részére | v maďarskom jazyku
17:30 + Michal, Michal, Michal |

Štvrtok

06:30 Za zdravie a BP pre Margitu | Sv. Václava, mučeníka Ľubovoľná spomienka
16:30 Isten segítsége Zsófia részére a betegségben | v maďar.jazyku
17:30 + Michal, Anna, Helena, Štefan |

Piatok

06:30 + z rod. Praclerovej a Ginzeriovej | Sv. Michala, Gabriela a Rafaela, archanjelov Sviatok
16:30 + Kovács Albína | v maďar.jazyku
17:30 + Ján, Mária a starí rodičia |

Sobota

07:30 + Božka a Jozef Nociaroví | Sv. Hieronyma, kňaza a učiteľa Cirkvi Spomienka
08:30 Mélyebb megtérésért a Jó Istenhez Béla részére | v maďar.jazyku
17:00 + František, Helena, Jozef, Pavlína |

Nedeľa

07:30 Za ružencové bratsvo | 26. nedeľa cez rok
09:00 + István és Ildikó | v maďar.jazyku
10:30 Za rozšírenie úcty k Duchu Svätému |
17:00 Za zdravie a BP pre Júliu a Nelu |

Oznamy

  • Pozývame vás k spoločnej modlitbe za život pred našu nemocnicu v pondelok a piatok o 8:00 h.V utorok po sv. omši o 17:15 h, vás srdečne pozývame na Biblický večer na faru
  • Vo štvrtok poklona Oltárnej sviatosti bude od 11:00 h do 1. večernej sv. omše.
  • Vo piatok o 9:00 h prosím upratovať kostol skupinu C.
  • V termíne od 2. – 9. marca 2024 organizujeme pre farníkov našej farnosti farskú púť do Svätej Zeme Izrael – Jordánsko. Podrobný program máte na výveske kostola, ale aj na Facebooku a farskej stránke. Záujemcovia sa môžu hlásiť so zálohou 300 Eur a zároveň aj zaplatiť poistenie 36 Eur u pána dekana do konca septembra

Vsdp. Rastislav Polák, Rimavská Sobota 2023; tel. č.: fara 047/5631031, mobil 0917350290

Odkaz na zdrojovú stránku: https://www.farnostrs.sk/

Pozvánky