Úmysly

Pondelok

06:30 za + Štefana, Máriu, Štefana Jaroslava, Jozefa, Margitu a starých rodičov |
17:30 za zdravie, Božiu pomoc, Božie vedenie pre Zuzanu, členov rodiny, za + rodičov a starých rodičov |

Utorok

06:30 za Boží ľud |
17:30 za + Matúša a Máriu |

Streda

06:30 za + Margitu a Jozefa |
17:30 za + Dušana, Andreu, Margitu, Kláru a Štefana |

Štvrtok

06:30 za zdravie, Božiu pomoc a Božie vedenie pre rodičov |
17:30 za + Jozefa a Martu |

Piatok

06:30 za zdravie, Božiu pomoc, Božie vedenie pre Máriu a členov rodiny |
17:30 za + Michala Kuliara |

Sobota

06:30 za zdravie, Božiu pomoc, Božie vedenie pre Jakubka |
18:30 za zdravie, Božiu pomoc, Božie vedenie pre Mateja, Andreu, Miroslava a Vieru | s platnosťou na nedeľu

Nedeľa

07:00 na úmysel | 26. nedeľa
08:30 na úmysel | 26. nedeľa
10:00 za + Pavla Martinku | 26. nedeľa
18:30 za + Antona, Veroniku, Milana, Ludvika, Jozefa a Kristínu | 26. nedeľa

Oznamy

25. nedeľa – 24. septembra 2023

V liturgickom týždni budeme sláviť:

  • v utorok ľubovoľnú spomienku sv. Kozmu a Damiána, mučeníkov;
  • v stredu spomienku sv. Vincenta de Paul, kňaza
  • vo štvrtok ľubovoľnú spomienku sv. Václava, mučeníka;
  • v piatok sviatok sv. Michala, Gabriela a Rafaela, archanjelov;
  • v sobotu spomienku sv. Hieronyma, kňaza a učiteľa Cirkvi;
  • 26. nedeľu.

Ruženec: je modlitba, ktorej väčšiu pozornosť venujeme v mesiaci október. Úplný odpustok získa veriaci, ktorý sa pomodlí kedykoľvek (nielen v októbri) jednu tretinu ruženca, čiže 5 desiatkov, avšak súvisle (bez prerušenia prácou, alebo iným záujmom, napr. porozprávaním sa s niekým a pod.), pri slovnej modlitbe je potrebné pripojiť nábožné rozjímanie o tajomstvách. Na získanie úplného odpustku pri modlitbe ruženca sa vyžaduje modlitba ruženca v kostole, v kaplnke, v rodine, v rehoľnom spoločenstve, v zhromaždení veriacich, alebo prostredníctvom televízneho, alebo rozhlasového prenosu, ak sa modlí ruženec Najvyšší Veľkňaz, čiže pápež. V ostatných prípadoch sa získava čiastočný odpustok.

Formačný program Amoris: pre manželov sa uskutoční 14. – 15. októbra v Rodinkove, viac info na plagáte na dverách kostola.

Sviatosť manželstva chcú vo farnosti Púchov prijať :

  • vo farskom kostole: Marek Fapšo, pochádzajúci z farnosti Prečín a Vanesa Viktória Valachová, pochádzajúca z farnosti Púchov;
  • v Nimnici: Dalibor Peťovský a Katarína Altániová, obaja pochádzajúci z farnosti P. Bystrica.

Manželskú prekážku pre uzavretie sviatostného manželstva je povinné ohlásiť vo farskom úrade. Zahrňme snúbencov do svojich modlitieb a dobroprianí.

Ružencové bratstvo: bude mať modlitbu sv. ruženca v nedeľu o 15.30.

Laické spoločenstvo BSJ: bude mať duchovnú obnovu na budúcu nedeľu po ruženci.

Adoračný deň: vo farskom kostole býva zvyčajne v utorok a v 1. nedeľu v mesiaci. V predsieni farského kostola sa bude vždy od nedeľnej rannej omše nachádzať papier, na ktorý sa môžu zapísať záujemcovia o adorovanie v utorok, ktorí budú ochotní zostať počas jednej hodiny záväzne prítomní na adorácii vo funkcii strážcov Eucharistie. Oznam o adoračnom dni budeme vyhlasovať už len v prípade zmeny, keď napríklad nebude môcť byť adoračný deň v utorok, ale v niektorý iný deň týždňa.

Sv. omša v Streženiciach: bude slávená v pondelok o 18.30.

Zbierka na kostol: bude na budúcu nedeľu, Pán Boh odplať a požehnaj vašu ochotu podporovať cirkevné ustanovizne.

Upratovanie kostola: v budúcom týždni zabezpečuje skupina č. 19, Pán Boh odplať   požehnaj ich snahu a úsilie. Apelujeme na vás milí veriaci, prihláste sa, prosím, do upratovacích skupín, väčšina členov je totiž vo vyššom veku, mnohí nevládzu, aj to je dôvod, prečo niektoré upratovacie skupiny zanikli. Všetkých vedúcich upratovacích skupín, ako i ochotných veriacich, ktorí ešte nie sú začlenení v upratovacej skupine a chceli by pomôcť, pozývame na stretnutie, ktoré bude v pondelok o 16.30 v prednáškovej miestnosti. Spoločne s pánom dekanom budeme hľadať možnosti, ako riešiť službu upratovania nášho farského chrámu.

Pán Boh odplať za všetky vaše modlitby a milodary.

 

Odkaz na zdrojovú stránku: https://www.puchov.fara.sk/oznamy

Pozvánky