Úmysly

Pondelok

06:00 | Farský kostol
18:00 | Farský kostol

Utorok

09:00 | Farský kostol
18:00 | Farský kostol

Streda

06:00 | Farský kostol
18:00 | Farský kostol/detská
18:00 | Šalgovík

Štvrtok

09:00 | Farský kostol
18:00 | Farský kostol

Piatok

06:00 | Farský kostol
18:00 | Farský kostol
18:00 | Šalgovík/detská

Sobota

07:00 | Farský kostol
18:00 | Farský kostol

Nedeľa

06:00 | Farský kostol
07:00 | Farský kostol
08:00 | Šalgovík
09:00 | Farský kostol/pre rodiny
11:00 | Farský kostol
11:45 | Opál
18:00 | Farský kostol

Oznamy

 • Deti – každú stredu o 18:00 pozývame na detské sv. omše všetky deti.
 • Detské stretko –  30.9.2023 (sobota) o 9:30 v Pastoračnom centre. Srdečne pozývame deti vo veku 6 až 15 rokov. Dátumy všetkých detských stretnutí nájdete na nástenke.
 • Mládež – pozývame na otvorenie „mládežníckej čajovne“, v piatok po večernej mládežníckej sv. omši. Spoločné posedenie, občerstvenie a zábava.
 • Dnes je zbierka na náš kostol. Vďaka za Vašu pomoc a starostlivosť.
 • Výmena ružencových tajomstiev na budúcu nedeľu o 14:30.
 • Zbor dospelých v našej farnosti organizuje púť Lycheň Stary, Čenstochová. Termín: 9.11. – 12.11.2023. Cena: 160 eur. Kto by mal záujem pridať sa k zboru, nech sa nahlási na putniksekcov@gmail.com alebo 0902061121. Viac na nástenke.
 • Po letnej prestávke pozývame manželov opäť na pravidelné piatkové stretnutia. Prvé stretnutie sa uskutoční 6.10.2023 po večernej sv. omši v Pastoračnom centre na II. poschodí. Téma bude: Ako riešiť konflikty v manželstve. Tému priblíži psychologička Dominika Angelovičová.

Šalgovík:

 • Dnes je zbierka na kostol. Pán Boh zaplať.
 • Pozývame všetky šalgovické deti (bez vekového obmedzenia) na nácvik zboru, ktorý bude vždy v piatok o 17:00 v miestnosti za oltárom. Spievať budeme na piatkových sv. omšiach. Vítaní sú aj hudobníci.
 • Streda – 18:00
 • Piatok  –  18:00
 • Nedeľa –  9:00
Odkaz na zdrojovú stránku: https://www.sekcov.fara.sk/

Pozvánky