Úmysly

Pondelok

06:30 |
18:30 |

Utorok

06:30 |
18:30 |

Streda

06:30 |
18:30 |

Štvrtok

06:30 |
18:30 pre mladých |

Piatok

06:30 |
18:30 |

Sobota

06:30 |
18:30 |

Nedeľa

07:00 | 26. cezročná nedeľa
08:30 | 26. cezročná nedeľa
10:00 detská | 26. cezročná nedeľa
11:30 | 26. cezročná nedeľa
18:30 | 26. cezročná nedeľa
08:45 | Milochov

Oznamy

  1. V stredu bude Vincenta de Paul, v piatok sv. Michala, Gabriela a Rafaela a v sobotu sv. Hieronyma.  
  2. Dnes je zbierka na seminár do označenej pokladničky za lavicami. Boh zaplať!
  3. Farské kalendáre si môžete zakúpiť vzadu za lavicami ešte dnes a do budúcej nedele.
  4. Prihlasovanie na birmovku prebieha v tomto týždni: Prihlásiť sa majú všetci žiaci deviateho ročníka základných škôl. Prevezmú si prihlášku na náboženstve v škole u katechétky a odovzdajú v nedeľu o týždeň v kostole na sv. omši o 11:30 so sprievodom rodiča.
  5. Miništranti budú mať miništrantské stretnutie v piatok po večernej sv. omši.
  6. Deti – štvrtáci dostali slovníčky s názvom Malý misionár – s radosťou pôjdeme do domu Pánovho. Každú nedeľu po sv. omši si môžu prísť vziať do sakristie samolepku, ktorú si nalepia do svojho slovníčka. V slovníčku je aj citát z nedeľného evanjelia a krátke predsavzatie, ktoré môžu deti počas týždňa uskutočniť. Je to hlavne pre štvrtákov. Modlime sa za deti, nech im aj táto aktivita pomáha, aby s radosťou prichádzali na svätú omšu.
  7. Na eRkostretká pozývame deti od 6 rokov každý piatok od 16:30 do 18:00 v pastoračnom centre. Viac informácií o tomto radostnom detskom spoločenstve je na výveske kostola.
  8. – 15. októbra bude v Badíne stretnutie mladých On je živý, informácie sú na plagáte.
  9. Upratovanie farského kostola – Hliníky a Mošteníkova. P. Boh zaplať!

 


Odkaz na zdrojovú stránku: http://pb.fara.sk/

Pozvánky