Úmysly

Nedeľa

07:00 † Hedviga a Martin Dedíkoví | P
09:00 Za farníkov | Č
11:00 Prosba za zdravie, Božie požehnanie, ochranu Panny Márie a dary DS pre celú živú rodinu | Č
18:30 † otec a sestra a za zdravie a Božie požehnanie pre živú rodinu | Š

Pondelok

07:00 † rodičia, manžel, manželka, bratia a prosba o Božiu pomoc pre Mariku | K
18:30 † Anna Zemková (pohrebná) | Š

Utorok

07:00 † manžel Ladislav, sestra Anna, brat Vladimír a rodičia | P
18:30 † rodičia a bratia Mikuškoví a za živú rodinu | K

Streda

07:00 † rodičia a svokrovci a za Božiu pomoc pre živú rodinu | Š
17:30 † Miroslav Gajdošík (pohrebná) | K

Štvrtok

07:00 Poďakovanie za dar sviatosti manželstva a prosba o dary Ducha Svätého pre manžela | Č
18:30 † rodičia a za Božie požehnanie pre živú rodinu | K

Piatok

07:00 Za zdravie a Božie požehnanie a dary Ducha Svätého pre syna a dcéru (vyprosuje mama) | K
18:30 † manžel Michal, syn Ľubomír a za Božiu pomoc v chorobe pre dcéru Moniku | Č

Sobota

07:00 Poďakovanie Pánu Bohu za 50 rokov života | Č
17:00 † rodičia, sestra Mária a za dar viery a za Božiu pomoc pre celú rodinu | Š

Nedeľa

07:00 Za pomoc pri operácii a ochranu Panny Márie | K
09:00 Za farníkov | Č
11:00 † Mária Masárová | Č
18:30 † rodičia a † brat Dušan | Š

Oznamy

1. Dnes v nedeľu bude septembrová zbierka na reštaurátorské práce v presbytériu. Práce zatiaľ prebiehajú podľa plánu. Vďaka za vaše štedré milodary, ktoré ste venovali na tieto práce. Momentálne sa na špeciálnom účte, zriadenom na reštaurátorské práce, nachádza suma: 53.606 €.

2. Pripomíname trvalú zmenu v čase sv. omší. V stredu už býva sv. omša o 17.30 h.

3. V mene organizačného tímu vás srdečne pozývame na Farské spoločenstvo – stretnutie s hosťom, ktoré sa bude konať v stredu 27.9 po skončení sv. omše cca 18:15 v PC. Pozvanie na besedu prijal spolupracovník a tlmočník z TV LUX Andrej Klapka, známy najmä z komentovania prenosov sv. omší z Vatikánu. Srdečne pozývame.

4. Srdečne pozývame po letnej prestávke na Modlitby otcov, ktoré budú bývať každý tretí  UTOROK v mesiaci o 20:00 v PC. Najbližšie stretnutie bude 17. októbra o 20:00 h.

5. Spovedáme pol hodiny pred rannou i večernou omšou, vo štvrtok aj od 17.00 počas tichej adorácie.

6. Kancelárske hodiny bývajú v utorok (15.00-17.00), v stredu (15.00-16.00) a v piatok (15.00-16.00).
7. Upratovanie kostola má v piatok ráno skupina č.3.

8. Farská knižnica oznamuje, že otváracie hodiny v stredu budú bývať od 15,30 h do 17,15 h. Hľadá aj nových dobrovoľníkov, ktorí by mali záujem pracovať vo Farskej knižnici. Prípadní záujemcovia nech sa prihlásia u Petra Kubalu tel. 0907 175 425.

9. Zo SSV prišli kalendáre a podielové knihy. Vyzdvihnúť si ich môžete v sakristii po sv.omšiach. Členský príspevok na nasledujúci rok je 10,- Eur.

10. V sakristii kostola sa nachádzajú prihlášky ku sviatosti birmovania na rok 2024. Záujemcovia (študenti stredných škôl) si ju môžu vyzdvihnúť a vyplnenú priniesť najneskôr do 30.9., čiže do konca tohto týždňa.Birmovná príprava začína v októbriprípravným stretnutím – víkendovkou od 6.10. – 8.10.2023 v Bojničkách, ktorá bude povinnou súčasťou prípravy.

11. Od októbra začíname kurz prípravy dospelých na prijatie sviatostí (krst, birmovanie, sv. prijímanie). Dospelí sa môžu prihlásiť na fare alebo v sakristii.

12. V našom pastoračnom centre sa od soboty 30.septembra uskutoční Kurz Ave, ktorý je duchovnou obnovou pre rozvedených a single rodičov. Vedie ho Komunita Emanuel, budú to tri víkendy. Podobná informácia s kontaktnými údajmi je na plagáte na výveske i webe.


Pozvánky