Úmysly

Pondelok

17:30 – Za skoré víťazstvo nepoškvrneného srdca Panny Márie, odčinenie hriechov a obrátenie hriešnikov |

Utorok

06:15 – Za zdravie a Božiu pomoc pre Katku |
17:30 – Za Božie požehnanie a milosti pre rod. Tomkovú, Matúchovú a Kelemenovú a za duše v očistci |

Streda

06:15 – Za ZBP pre deti, vnúčence a pravnúčence |
17:30 – + Ján Handzuš a Berta Handzušová |

Štvrtok

06:15 – Za zdravie a Božiu pomoc pre Janku |
17:30 – Za zdravie a Božiu pomoc pre Štefana |

Piatok

06:15 – + Milan, rodičia a svokrovci |
17:30 – + Ján a rodičia |

Sobota

07:00 – Za zosnulých farníkov |
17:30 – Poďakovanie a prosba za Božiu pomoc pre Janku a Róberta |

Nedeľa

07:00 – Za farníkov |
08:30 – Za mladých našej farnosti, aby sa nebáli ohlasovať svojím životom Krista |
11:00 – + manžel František a rodičia Leopoldína a Mikuláš, Gabriela a Ladislav |

Oznamy

Farské oznamy:

  • V sobotu a v nedeľu 23.-24.9. sa uskutoční farská púť do Poľska – do rodiska a miesta krstu sv. Faustíny a do mariánskeho pútnického miesta Licheň Starý. Prosíme všetkých prihlásených účastníkov púte, aby prišli v sobotu najneskôr o 04:55 hod. pred kostol. Platiť sa bude v autobuse. Predpokladaný príchod je v nedeľu o 21.00 hod.
  • Upozorňujeme vás na uzavretie parkovísk z dôvodu konania Martinského jarmoku v dňoch 21.-24.9. Ide hlavne o budúcu nedeľu, kedy budú uzatvorené obidve parkoviská – pred Sociálnou poisťovňou aj za Poisťovňou Alianz.
  • Za upratovanie kostola a okolia ďakujeme farníkom z Ľadovne a Jahodníkov a ostatným, ktorí pomohli. Na budúcu sobotu prosíme o upratovanie kostola farníkov z Podhája a ostatných ochotných farníkov, ktorí chcú a môžu pomôcť.
  • Sv. spoveď – Pondelok – Sobota – od 17:00 hod. v kostole. (Nie počas sv. omše).
  • Úradné záležitosti vybavujeme: Utorok – Piatok po rannej alebo večernej sv. omši, alebo podľa dohody cez telefón alebo e-mail. Môžete si prísť zapísať úmysly sv. omší na mesiac október.
  • V stredu, piatok a v sobotu sú jesenné kántrové dni. Záväzný je iba jeden deň. Obsahom týchto dní je poďakovanie za úrodu.
  • Prvé sv. prijímanie 2024 – prihlásiť dieťa na PSP môžete prísť spolu s ním počas úradných hodín od utorka do piatku po sv. omši na farský úrad. Prihlasovanie detí potrvá do konca októbra.
  • Vo farnosti na Severe začínajú prípravu k sviatosti birmovania, a tiež prípravu dospelých na krst, prvé sv. prijímanie a birmovanie. Prosíme, aby ste sa zaregistrovali na internetovej stránke www.martinsever.sk. Prihlasovanie je predĺžené do budúcej nedele. Potom sa už začne príprava a registrácia už nebude možná. Prosíme, upozornite na tento oznam aj všetkých, o ktorých viete, že by túžili prijať tieto sviatosti. Ďakujeme.
  • Vo štvrtok bude adorácia od 17:00 do 17:30 hod.
  • Srdečne Vás pozývame na prednášku od brazílskeho kňaza Rogeria Alvesa Gomeza, na tému „Miluješ?“, v ktorej sa bude zaoberať štyrmi stupňami lásky. Prednáška bude v sobotu 23.9.2023 o 18:15 po večernej sv. omši tu vo farskom kostole.
Odkaz na zdrojovú stránku: https://www.martin.fara.sk/

Pozvánky