Úmysly

Pondelok

07:00 prosba o zdravie a Božiu pomoc pre Máriu a rodinu | Františkánsky
18:30 + rodičia Ferdinand a Mária, Alojz, Janka a starí rodičia | Františkánsky

Utorok

07:00 + rodičia Seličovci, Blažíčkovci, brat a švagriná | Františkánsky
18:30 + Peter Michalovič (1. výročie) | Františkánsky

Streda

07:00 + manžel Štefan | Františkánsky
18:30 poďakovanie za dožitých 85 rokov | Františkánsky

Štvrtok

07:00 za zdravie a Božiu pomoc pre Annu a brata Viktora | Františkánsky
17:30 + rodičia Polákovci, Danihelovci a švagriná Dagmar | Kostolište
18:30 + manžel Jozef Dobrovodský, syn Radovan a starí rodičia | Františkánsky

Piatok

07:00 + starí rodičia Bartalskí a prastarí rodičia Spustovci | Františkánsky
18:30 + manželka Mária Hurbanová a rodičia z oboch strán | Františkánsky

Sobota

07:00 + Jozef Komáček | Františkánsky
18:30 + manžel Jarolím, sestra Otília, rodičia Filovci a Miklášovci | Františkánsky

Nedeľa

07:00 + dobrodinci chrámu | Františkánsky
08:00 + rodičia Milan a Štefánia a starí rodičia z oboch strán | Farský
09:00 + Anna Hajdinová a rodičia | Kostolište
09:00 za farníkov | Františkánsky
10:30 + Martin a Antónia Černí a starí rodičia z oboch strán | Františkánsky
18:30 + manžel Miroslav, rodičia Filípkovci a Mórovci | Františkánsky

Oznamy

  • Teraz po sv. omši môžete dobrovoľným príspevkom za medovníkové srdiečko podporiť zbierku Boj proti hladu.

  • Združenie zázračnej medaily a Spolok kresťanskej lásky pozývajú svojich členov osláviť sviatok sv. Vincenta de Paul účasťou v stredu na večernej sv. omši.

  • Vo štvrtok bude vo františkánskom kostole celodenná adoráciaProsíme, zapíšte sa do zoznamu vzadu na stolíku.

  • V piatok po večernej sv. omši bude mládežnícka adorácia Taizé. Srdečne pozývame najmä mládež.

  • V sobotu od 9:00 h. pozývame pomôcť na brigádu pri úprave kvadrumu. Budeme potrebovať rýle, lopaty a táčky. Kto si môže priniesť, veľmi to pomôže. Srdečná vďaka a tešíme sa na stretnutie.

  • V sobotu od 9:00 do 12:00 h. v areáli farského úradu (vjazd od Slovenskej sporiteľne) bude jesenná charitatívna zbierka  šatstva, posteľnej bielizne, uterákov, hygienických potrieb, čistiacich a drogistických potrieb a trvanlivých potravín. Veci prosíme priniesť funkčné, čisté, nepoškodené, zabalené v pevných igelitových vreciach alebo v škatuliach. Vopred ďakujeme.

  • Horliteľka Ružencového bratstva oznamuje, že v sobotu je v Šaštíne Púť ružencových bratstiev. Odchod autobusu je o 7:45 h. od Billy. Voľných miest je ešte 20. Prihlásiť sa môžete aj v sakristii u p. kostolníčky.

  • Členovia SSV si môžu ešte stále po sv. omšiach v chodbe pri sakristii vyzdvihnúť kalendár a podielovú knihu. Členský poplatok na rok 2024 je 10,- €.

  • Pripomíname pozvanie na pochod Bratislava za život dnes popoludní o 15:00 h. na Hlavnom námestí v Bratislave. Stretnú sa na ňom ľudia dobrej vôle, ktorí sa chcú postaviť za najzákladnejšie právo – právo na život od počatia po prirodzenú smrť.

Odkaz na zdrojovú stránku: https://malacky.fara.sk/

Pozvánky