Úmysly

Pondelok

06:15 + z rod. Oswaldovej a Schnírerovej |
18:15 + Anastázia |

Utorok

06:15 BPZ pre Editu – 90 r. života |
13:00 + Peter Trochta | Ondrašová
18:15 + Marcel, Ján, Anna |

Streda

06:15 + Vladimír a + z rodiny |
17:00 BPZ pre Martinka | Ondrašová
18:15 + Pavol |

Štvrtok

06:15 BPZ pre Eriku |
18:15 BPZ pre Jelu, Lenku, Máriu, Konštantína |

Piatok

06:15 BPZ pre miništrantov |
17:00 + Jozef, Jozefína, Jozef | Ondrašová
18:15 BPZ pre Michala s rodinou |

Sobota

09:00 BPZ pre Annu s rodinou |
18:15 + Tibor |

Nedeľa

06:15 Na úmysel celebranta |
08:00 Na úmysel celebranta |
09:15 Za ľud farnosti |
10:45 Na úmysel celebranta |
18:15 Na úmysel celebranta |
08:00 + Františka, Jozef, Štefan, Štefánia | Ondrašová

Oznamy

  • Vo štvrtok bude adorácia vo farskom kostole od 17.00 do svätej omše.
  • O upratovanie kostola prosíme skupinu číslo 12.
  • Začíname prípravu na prvé sv. prijímanie. Prihlášky si môžete vyzdvihnúť v sakristii. Deťom, ktoré učí pán kaplán Pavol, dá prihlášky on sám na hodine náboženstva počas tohto týždňa. Vyplnené prihlášky treba priniesť v nedeľu 15.10.2023 na sv. omšu o 10:45, po nej bude krátke stretnutie s rodičmi prvoprijímajúcich detí.
  • Sviatosť pomazania chorých budeme vysluhovať v Lipt. Ondrašovej v piatok (29.9.2023) pri sv. omši a vo farskom kostole v sobotu (30.9.2023) o 9:00. Prosíme tých, ktorí chcú prijať túto sviatosť, aby sa vyspovedali v priebehu týždňa. K dispozícii na sv. spoveď (okrem zvyčajných časov) budeme v Lipt. Ondrašovej v piatok od 16:00 a vo farskom kostole vo štvrtok počas adorácie. Táto sv. spoveď platí aj na prvý piatok v októbri.
  • Spevokol pri detských svätých omšiach hľadá posily – hľadajú spevákov, hudobníkov, technikov k ozvučeniu. Bližšie informácie si môžete pozrieť na plagáte na nástenke.
  • Pozývame všetkých ľudí dobrej vôle zapojiť sa do duchovnej prípravy pred biskupskou vysviackou menovaného spišského diecézneho biskupa Mons. Františka Trstenského. Po takmer troch rokoch modlitieb chceme takto Pánu Bohu poďakovať za dar nového biskupa a už teraz ho sprevádzať modlitbami a obetami.
  • V rámci mesačnej duchovnej prípravy vás pozývame vytvoriť duchovnú kyticu pre nášho nového diecézneho biskupa. Viac informácií na plagáte. Deväť dní pred biskupskou vysviackou sa spojíme v modlitbe novény.
  • Chceme Vám dať do pozornosti, že v našej farnosti máme viacero spoločenstiev pre deti, mladých aj dospelých. Bližšie informácie si môžete pozrieť na plagáte na nástenke.
Odkaz na zdrojovú stránku: http://www.faralm.sk

Pozvánky