Úmysly

Pondelok

06:00 † Silvia | Mariánsky kostol
08:30 za obrátenie a dar viery pre dcéru Janu | Bazilika minor
18:00 † Helena, Dominik a Jozef | Bazilika minor

Utorok

06:00 † Ondrej, Katarína a Andrej | Mariánsky Kostol
08:30 † Jozef a Viera | Bazilika minor
18:00 Na úmysel celebranta | Bazilika minor - Rádio Lumen
18:00 | Malý Slavkov

Streda

06:00 † Anton, Lukáš, Ján, Katarína a Zuzana | Mariánsky Kostol - sv. Vincenta de Paul, kňaza (spomienka)
08:30 za vymenovaného diecézneho biskupa | Bazilika minor - sv. Vincenta de Paul, kňaza (spomienka)
18:00 † Jozef, Žofia a Jozef | Bazilika minor sv. Vincenta de Paul, kňaza (spomienka) / s účasťou mládeže
18:00 | Stráne pod Tatrami - sv. Vincenta de Paul, kňaza (spomienka)

Štvrtok

06:00 † Agneša, Rudolf a Alexander | Mariánsky Kostol
08:30 † Ján | Bazilika minor
17:00 Eucharistická adorácia | Bazilika minor
18:00 † Ľuboš, Vojtech a Anna | Bazilika minor

Piatok

06:00 † Michal, Katarína a Štefan | Mariánsky Kostol - sv. Michala, Gabriela a Rafaela, archanjelov (sviatok)
08:30 za pokoj vo svete | Bazilika minor - sv. Michala, Gabriela a Rafaela, archanjelov (sviatok)
16:30 ZBP rod. Pavličková | Bazilika minor - sv. Michala, Gabriela a Rafaela, archanjelov (sviatok)/ s účasťou detí
18:00 † Šimon, Anton a Anna | Bazilika minor - sv. Michala, Gabriela a Rafaela, archanjelov (sviatok)
18:00 SLÁVNOSŤ IPSA DIE | Malý Slavkov - sv. Michala, Gabriela a Rafaela, archanjelov (sviatok )

Sobota

06:00 † Peter | Bazilika minor - sv. Hieronyma, kňaza a učiteľa Cirkvi (spomienka)
18:00 † Michal a zosnulí z rodiny | Bazilika minor

Nedeľa

06:30 †Michaela a Milan | Bazilika minor - 26. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
08:00 Za Boží ľud | Bazilika minor - 26. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
10:00 Za Boží ľud | Bazilika minor-KTV - 26. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
09:00 Za Boží ľud/s účasťou detí | Cirkevná základná skola - 26. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
15:00 Odprosujúca pobožnosť | Bazilika minor
16:00 ZBP Marcela s rod. | Bazilika minor - 26. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
18:30 † Jozef, Samuel, Július a Emília | Bazilika minor - 26. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
09:00 | Stráne pod Tatrami - 26. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
08:00 | Malý Slavkov - 26. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
10:00 SOLLEMNITAS EXTERNA | Malý Slavkov - 26. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Oznamy

FARNOSŤ KEŽMAROK – 25. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ, 24.9.2023

STRETNUTIE RODIČOV BIRMOVANCOV

V pondelok 25. septembra o 19:00 hod. bude v bazilike stretnutie rodičov birmovancov, na ktorom dostanú materiály k birmovke a oboznámia sa, čo všetko čaká ich deti pri príprave na prijatie sviatosti birmovania. Nevyhnutná je účasť aspoň jedného z rodičov, avšak ideálne je, keď prídu obidvaja rodičia.

TITULÁRNA SLÁVNOSŤ V MALOM SLAVKOVE

Kostol v Malom Slavkove, ktorý je filiálkou farnosti Kežmarok, je zasvätený sv. archanjelovi Michalovi. Pred titulárnou slávnosťou bude možnosť pristúpiť k svätej spovedi v piatok 29. septembra 2023 od 16:00 do 18:00 hod. Slávnostná sv. omša (sollemnitas externa) bude budúcu nedeľu 1. októbra 2023 o 10:00 hod. Bude ju sláviť vsdp. Jakub GRICH, v súčasnosti farár v Spišskej Belej, ktorý dlhé roky (26 rokov) pôsobil ako farár a dekan v našej farnosti. Všetci ste srdečne pozvaní!

SV.OMŠE PRE DETI NA CIRKEVNEJ ŠKOLE

Deti a rodičov, ktorí prichádzajú na nedeľné sv. omše o 9:00 hod. do priestorov cirkevnej školy na sídlisku Juh, chceme pozvať na sv. omše s účasťou detí. Budú sa sláviť vždy v prvú nedeľu mesiaca. Najbližšie to teda bude 1. októbra 2023 o 9:00 hod. Deti, príďte v tento deň na nácvik piesní o 8:15 hod. do jedálne cirkevnej školy.

„MEDOVNÍKOVÁ“ ZBIERKA BOJ PROTI HLADU

V prvú októbrovú nedeľu (1.10.) a potom následne celý týždeň bude prebiehať v našej farnosti tradičná zbierka BOJ PROTI HLADU, organizovaná Vincentskou rodinou. Zbierku môžete podporiť finančným príspevkom za medovníkové srdiečko. Srdiečka budú položené vzadu pri oboch vchodoch Baziliky. Môžete si vziať i letáčik, ktorý Vás poinformuje, kde konkrétne poputuje pomoc, ktorú ste poskytli a taktiež o ďalších možnostiach podpory tejto Zbierky. Výťažok Zbierky pomáha misiám, na ktorých pôsobia sestry Vincentky, Satmárky a pátri Vincentíni. Nech Pán odmení dobrotu a štedrosť Vašich sŕdc!

VYSLUHOVANIE SVIATOSTI ZMIERENIA

Sviatosť zmierenia v tomto týždni budeme vysluhovať vždy pol hodiny pred každou sv. omšou v bazilike od pondelka do soboty.

AUTOBUS NA BISKUPSKÚ VYSVIACKU

Z našej farnosti organizujeme 21. októbra 2023 autobus na biskupskú vysviacku nášho pána farára Mons. Františka Trstenského. Záujemcovia o spoločnú dopravu na vysviacku si môžu bližšie informácie prečítať na nástenke Baziliky.

OKTÓBROVÉ POBOŽNOSTI A ÚPLNÉ ODPUSTKY

Blíži sa mariánsky mesiac október. Modlitba posvätného ruženca bude začínať vždy pol hodiny pred večernou sv. omšou. V nedele a štvrtky bude októbrová pobožnosť súčasťou adorácie. Rozpis jednotlivých ruží je na nástenke. Na záver každej večernej sv. omše v októbri sa budeme pri pred oltárom modli pobožnosť k obraze Panny Márie, Matky Cirkvi. Tí, čo sa modlia ruženec v kostole, v rodine, alebo v nábožnom združení, môžu získa úplné odpustky. Podmienky: 1. Celý jeden ruženec (5 desiatkov); 2. K modlitbe treba pridá nábožné rozjímanie o tajomstvách; 3. Pri verejnom recitovaní je potrebné vysloviť tajomstvá podľa zaužívaného zvyku.

POZÝVAME DO KINA NA FILM O MATKE TEREZE

Srdečne Vás pozývame do kina na film „MATKA TEREZA A JA.“ Odvysiela ho kino Iskra v Kežmarku v sobotu 7. októbra a vo štvrtok 12. októbra vždy o 19:00 hod. Film zachytáva 12 rokov zo života známej rehoľnice a svätice Matky Terezy z Kalkaty. Recenziu na film si môžete prečítať v najnovšom vydaní Katolíckych novín. Cena lístku je 6,-EUR. Pre dôchodcov a študentov je zľavnený lístok 5,- EUR.

DETI POZÝVAME NA SV. OMŠE O APOŠTOLOVI PAVLOVI

Pozývame všetky deti našej farnosti na sv. omše za účasti detí, ktoré sa slávia každý piatok o 16:30 hod. v bazilike. S deťmi si rozprávame životný príbeh apoštola Pavla. Na deti čaká prekvapenie, keď na detskú sv. omšu vždy príde niektorý z priateľov apoštola Pavla. Deti dostanú na záver sv. omše biblickú postavu. Na tieto sv. omše pozývame zvlášť tie deti, ktoré v tomto školskom roku pristúpia k 1. sv. prijímaniu a samozrejme ich rodičov, súrodencov a starých rodičov.

SVÄTÉ OMŠE S ÚČASŤOU MLÁDEŽE

Pozývame všetkých mladých našej farnosti na sv. omše s účasťou mladých každú stredu o 18:00 hod. v bazilike. Zároveň na tieto sv. omše pozývame aj našich budúcich birmovancov! Tešíme sa na Vás.

ĎALŠIE EKUMENICKÉ PODUJATIE „ZEM (ZAS)ĽÚBENÁ“

Tri kresťanské cirkvi v Kežmarku – Rímskokatolícka cirkev, Gréckokatolícka cirkev a Evanjelická cirkev pripravili v spolupráci s mesto Kežmarok sériu ekumenických podujatí, v ktorých sa zamerajú na históriu, kultúru a odkaz Židov pod Tatrami. Do pozornosti dávame najbližší termín podujatia v utorok 3. októbra o 18:00 hod. v kine Iskra. Hosť Matej BERÁNEK z Múzea holokaustu v Seredi, bude rozprávať na tému: „Prvá vlna transportov zo Slovenska.“ Na plagátoch pri bazilike a na webstránke farnosti nájdete uvedené aj ďalšie pripravované podujatia, ktoré vyvrcholia Kajúcou tryznou 7. novembra 2023.

STOLOVÝ KALENDÁR S TEMATIKOU SVÄTEJ ZEME

Ponúkame Vám praktický stolový kalendár s nádhernými fotkami Svätej zeme. Môžete si ho zakúpiť pri východe z baziliky. Cena je 3,50,- EUR.

„MODLITBA S EVANJELIOM…“

Dve farnosti – Kežmarok a Rozkvet v Považskej Bystrici pravidelne ponúkajú aktivitu „MODLITBA S EVANJELIOM“. Pred každou nedeľou zverejníme na webstránke našej farnosti v časti „Blog“ ako aj na sociálnych sieťach modlitbu inšpirovanú nedeľným evanjeliom. Modlitba je vždy spojená s obrazom, ktorý symbolizuje Ježišovo posolstvo vyjadrené v evanjeliu danej nedele. Modlitbu s evanjeliom sa môžu pomodliť jednotlivci ako aj rodiny a spoločenstvá počas Pánovho dňa. Môžete ju šíriť prostredníctvom sociálnych sietí aj ostatným.

POČÚVAJTE NAŠE PODCASTY „KAIROS“ A „BOŽIE SLOVO MEDZI NAMI“

Na webstránke našej farnosti v časti „Blog“ náš pán farár František Trstenský pravidelne každý týždeň zverejňuje dva podcasty. V podcaste KAIROS ponúka novú sériu zamyslení, v ktorých vysvetľuje štyri základné – kardinálne čnosti. V podcaste BOŽIE SLOVO MEDZI NAMI ponúka zamyslenie nad nedeľným evanjeliom. Prajeme Vám príjemné počúvanie.

DUCHOVNÉ SLOVKO

Ježišovo podobenstvo o robotníkoch, ktorí pracujú vo vinici, prevracia zaužívané predstavy o viery hore nohami. Podľa meradla ľudskej spravodlivosti sú sťažnosti prvých robotníkov oprávnené: „Poslední pracovali iba hodinu a ty si ich finančne ohodnotil rovnako ako nás, čo sme pracovali celý deň!“ Boží Syn dobre vie, že nie je logické ani spravodlivé platiť posledným rovnako ako prvým. Ale šok, ktorý chce Ježišov príbeh spôsobiť, spočíva práve v prevrátení kritérií. Všetci – a to bez výnimky – sme objektom štedrosti Pána Boha, ktorý nás povolal. Hádka o zásluhovosti a porovnávanie nepatrí do jazyka lásky, ale do jazyka mzdy. Pán Ježiš nás učí, aby sme sa v našich vzťahoch kresťanov riadili láskou, nie zásluhovosťou a vypočítavosťou.

PODPORTE NÁS

Ďakujeme za Vašu podporu a štedrosť, aby sme aj naďalej mohli uhrádzať potrebné výdavky a pripravovať pastoračné aktivity. Aktivity našej farnosti môžete podporiť finančne prostredníctvom pokladničiek v kostoloch alebo priamo na bankový účet farnosti IBAN: SK50 1100 0000 0026 2315 8188. ĎAKUJEME!

KONTAKT

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Kežmarok Kostolné námestie 22, 060 01 Kežmarok Tel. č.: 052/452 22 20 Mobil: 0903 012 489 E-mail: farakezmarok@gmail.com.

DODATOK

ZAPOJTE SA DO PRÍPRAVY NA JUBILEJNÝ ROK 2025

Svätý Otec František ohlásil, že rok 2025 bude v Katolíckej cirkvi jubilejným rokom. Zároveň vyzval všetkých veriacich, aby sa dva roky, ktoré predchádzajú tomuto jubileu, zamerali na dve konkrétne témy. Rok 2023 má byť Rokom koncilu. Máme sa venovať novému zahĺbeniu sa do základných tém štyroch koncilových dokumentov, aby sa Cirkev mohla znovu nadýchnuť hlbokého a aktuálneho učenia 2. vatikánskeho koncilu, ktorého 60. výročie otvorenia si pripomenieme 11. októbra 2023. Rok 2024 bude Rokom modlitby. Aj v našej farnosti sme sa rozhodli zapojiť do tejto výzvy Svätého Otca Františka. Hosťom bude Štefan Fábry, kňaz žilinskej diecézy. Stretnutie s ním sa uskutoční vo štvrtok 28. septembra. Začne sa sv. omšou o 18:00 hod. v Bazilike Svätého kríža a po jej skončení bude pokračovať prednáškou na tému: „Správne chápanie obnovenej liturgie.“ Srdečne Vás všetkých pozývame.

POZÝVAME MANŽELOV NA DUCHOVNÚ OBNOVU

Pozývame manželov na Program Amoris, ktorý sa uskutoční v sobotu a v nedeľu popoludní 14. a 15. októbra 2023 v priestoroch cirkevnej školy v Kežmarku. Program vždy začína o 14:00 hod. Je zameraný na posilnenie manželstva, lepšie pochopenie manželského partnera a posilnenie vzájomnej dôvery. O deti sa počas programu postarajú animátori. Je potrebné sa zaregistrovať do 8. októbra na stránke www.amoris.sk.

LITERÁRNY KEŽMAROK AJ V PRIESTOROCH BÝVALEJ ŠKOLY

V dňoch 5. a 6. októbra 2023 sa uskutoční Literárny Kežmarok. Toto kultúrno-spoločenské podujatie sa snaží popularizovať literatúru – čítanie a písanie cez osobnosti, ktoré žili a tvorili vďaka slávnemu lýceu v Kežmarku. Tohtoročný 58. ročník je venovaný 105. výročiu úmrtia Martina Kukučína – slovenského spisovateľa a privátneho študenta kežmarského lýcea a 50. výročiu úmrtia Alfréda Grosza – kežmarského rodáka, pedagóga, historika a prírodovedca.

5.októbra 2023 o 15:00 hod. bude otvorenie Literárneho Kežmarku pred budovou lýcea. Súčasťou budú aj dramatizované prechádzky mestom, po stopách literátov, ktorí v Kežmarku študovali a pôsobili. Jedna scénka sa v uvedených hodinách o 15:30, 16:30 a 17:30 hod. odohrá v starej škole pri bazilike – dnes je to naše Pastoračné centrum Karlovka. Bude to ukážka vtedajšieho vyučovania. Všetkých záujemcov srdečne pozývame.

 

Odkaz na zdrojovú stránku: https://www.fara-kezmarok.sk/farske-oznamy/

Pozvánky