Úmysly

Pondelok

17:00 ✝︎ Imrich Forgáč, manž Mária, syn Imrich a rodičia z oboch strán | Orovnica
18:00 ✝︎ Miroslav a Roman Trnka 30 dní | Farský kostol

Utorok

17:00 ✝︎ Ján Duška, manž. Mária, deti a vnučka Veronika | Psiare
18:00 ✝︎ Helena a Imrich Káčeroví a rodičia z oboch strán | Farský kostol

Streda

18:00 ✝︎ Vincent Beňuš 10. výročie | Kostol sv. Egídia

Štvrtok

18:00 Na úmysel celebranta | Farský kostol

Piatok

17:00 ✝︎ Ondrej Búry, manž. Helena, deti a vnuk František | Orovnica
18:00 Na úmysel celebranta | Farský kostol

Sobota

18:00 ✝︎ Paulína Vydrová 4.výr. a manžel Ján | Kostol sv. Egídia

Nedeľa

07:00 ✝︎ Michal Kabát a rodičia z oboch strán | Kostol sv. Egídia
08:00 Jozef Drgoňa 20. výročie | Psiare
09:30 ✝︎ Štefan Pinter, manželka Mária a syn Viliam | Orovnica
11:00 Na úmysel celebranta | Farský kostol

Oznamy

OSTATNÉ OZNAMY

Ak by ste chceli našej farnosti pomôcť  prekonať nedobrú finančnú situáciu, môžete tak urobiť prostredníctvom farského účtu:
IBAN SK05 0900 0000 0000 7433 7706
alebo vložením svojho milodaru do pokladničky vo vstupe do kostola. Taktiež vyslovujem úprimné Pán Boh odmeň všetkým Bohu známym, ktorý našej farnosti pomohli svojim milodarom. Nech vám to dobrotivý Pán odmení.

Pozvánky