Úmysly

Pondelok

08:00 - ruža Jany Tkáčovej a za B.pomoc pre Máriu |

Utorok

08:00 + Mária Jágerská (1.výr.) |
17:00 + Jana Cerovská |

Streda

08:00 + Elena, Matúš, Milan | Spom. sv. Vincenta de Paul, kňaza
17:00 + Jozef a Elena Gelieňovci a starí rodičia z oboch strán | Spom. sv. Vincenta de Paul, kňaza

Štvrtok

08:00 + rodičia Tkáčovci |
17:00 + Michal a rodičia Kamenskí |

Piatok

08:00 + Helena Bariaková (1.výr.) | Sviatok sv. Michala, Gabriela a Rafaela, archanjelov
17:00 + Marta Paprčková | Sviatok sv. Michala, Gabriela a Rafaela, archanjelov

Sobota

17:00 - na úmysel cel. | Spom. sv. Hieronyma, kňaza a učiteľa Cirkvi

Nedeľa

08:00 + rodina Krahulcova a Vrťova | 26. nedeľa v cezročnom období
09:00 - | Krivec - 26. nedeľa v cezročnom období
10:00 - za farnosť |
11:00 - na úmysel cel | Kaplnka sv. Michala - 26. nedeľa v cezročnom období

Oznamy

  • Upratovanie kostola má na starosti ruža Anny Uhrinovej – Zdurnovci.
  • Na budúcu nedeľu bude zbierka na pomoc po požiari rodine pána Imricha Marcineka zo
    Snôh.
  • Ďakujeme všetkým, ktorí pomohli pri ošetrení okien na našom kostole.
  • V októbri – mesiaci ruženca sa budeme ruženec modlievať pred sv. omšami.
Odkaz na zdrojovú stránku: https://hrinova.fara.sk/

Pozvánky